En tom brunn kan bli en dyr affär
- Annonser -

Grundvattennivåerna i Norrtälje kommun och i stora delar av övriga landet är i dagsläget ovanligt låga. För att undvika att nivåerna sjunker till kritiskt låga lägen i kommunen, vilket innebär risker för människor, djur och egendom, rekommenderar vi alla i området att vara sparsamma gällande vattenförbrukningen under sommaren.

Låga grundvattennivåer

Norrtälje kommun bevakar och tar regelbundet in SGU´s (Sveriges geologiska undersökning) och SMHI´s (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) mätningar av nivåerna pågrundvatten i kommunområdet.

De senaste mätningarna visar att grundvattennivåerna i kommunen är ovanligt låga och för att undvika att nivåerna sjunker till kritiskt låga lägen i kommunen, vilket innebär risker för människor, djur och egendom, rekommenderar vi alla i området att vara sparsamma gällande vattenförbrukningen under sommaren.

Vid akut vattenbrist vänder du dig till Kontaktcenter eller till Räddningstjänsten för att få hjälp med att få fram dricksvatten.

Vid vattenbrist och akut behov av dricksvatten

Om du får akut vattenbrist vänder du dig i första hand till Norrtälje kommuns Kontaktcenter på 0176 – 710 00 eller kontaktcenter@norrtalje.se.

Inträffar vattenbristen på kvällstid eller under helg kontaktas Räddningstjänstens Yttre befäl på 0176 – 715 92.

Kontaktcenter eller Yttre befäl öppnar upp den kedja av resurser kommunen kan erbjuda för att ge stöd för invånare och organisationer som fått vattenbrist, vilket till exempel kan vara att öppna upp brandposter, brandstationer eller vattenverk för möjligheten att inom rimlig tid och radie hämta vatten själv samt att erbjuda kontaktuppgifter till bolag som har möjlighet att transportera stora mängder vatten i livsmedelsklassade tankbilar.

Är du i dagsläget i omedelbart behov av dricksvatten kan du hämta här:

 • Norrtälje brandstation
  Baldersgatan 27 B
  761 50  Norrtälje
  Alla dagar kl. 08.00 – 22.00 vid entrén mot bussgaraget. Det går också att kontakta stationschefen på telefonnummer 0176 – 716 80 för hämtning vid andra tidpunkter och/eller för större mängder än för privat bruk.
 • Gräddö MarinaGräddö Varvs väg 3
  760 15  Gräddö
  Telefon 0176 – 40 900

Fler ställen att hämta vatten på kan öppnas upp på platser över hela kommunen vartefter behov och omfattning blir aktuellt.

Om grundvattennivåerna sjunker till kritiska nivåer kan det bli aktuellt med bevattningsförbud under sommaren.

Vad har hänt med grundvattnet?

I normala fall byggs förråden av grundvatten upp under den kalla årstiden, men inför årets sommar var utgångsläget lågt jämfört med det normala. Långa och torra perioder har bidragit till att grundvattennivåerna inte återhämtat sig som de brukar. Därför står vi nu inför utmaningen att få vattnet att räcka till för alla under en hel sommar.

Vad kan hända?

Mer än hälften av bostäderna och de allra flesta lantbrukarna i Norrtälje kommun har en egen vattenbrunn. Det är främst dessa som kan drabbas av vattenbrist vid akut låg grundvattennivå, vilken alla vattenbrukare i kommunen påverkar genom sitt användande av vatten.

Hur kan en privatperson påverka grundvattennivåerna?

En enskild person kan med enkla medel påverka vattensituationen stort och i grupp kan boende och sommargäster i kommunen vara avgörande för om grundvattennivåerna sjunker till en kritisk punkt eller inte.

I Sverige förbrukar vi ungefär 140 liter vatten per person och dag, vilka fördelas ungefär på följande sätt: 60 liter används för personlig hygien, 30 liter för toalettspolning, 15 liter för disk, 15 liter för tvätt, 10 liter för dryck och mat och 10 liter för övrig användning.

Med de siffrorna och med ett invånarantal på över 60 000 personer och cirka 120 000 sommargäster per år kan även en mindre vattenbesparing av varje person ge stora positiva effekter för grundvattennivåerna.

Så här kan du spara på vattnet

 • Fyll inte pool, badtunna eller spaanläggning med vatten från ett kommunalt vattenverk, samfällighet eller egen brunn. Här kan du läsa mer om vatten till pool, badtunna och spaanläggning.
 • Samla regnvatten i tunnor för att vattna rabatter och gräsmatta med. Det vattnet är dessutom syrerikare.
 • Anlägg helst inga nya rabatter eller gräsmatta som kräver mycket vattning.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Kör disk- och tvättmaskin när de är fulla och använd kortprogram.
 • Laga alla droppande kranar och rinnande toaletter.
 • Installera snålspolande kranar och duschmunstycken – då kan vattenmängden halveras.
 • Installera snålspolande toaletter.
 • Fyll inte badkaret och ta en kort dusch istället för en lång.
 • Stäng av vattnet medan du schamponerar håret.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Det går åt en del vatten till att skölja förpackningar som ska återvinnas – till exempel yoghurtpaket. Om du diskar för hand; använd diskvattnet som blir över för att skölja ur förpackningar. Du kan också klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur med ett torkpapper/hushållspapper i stället för att skölja med vatten.

Om du är lantbrukare har LRF sammanställt en checklista för att på bästa sätt förbereda dig inför en akut situation gällande tillgången till vatten. Här kan du klicka och se hur den aktuella grundvattennivån i Sverige är just nu jämfört med de normala nivåerna.

Vad gör Norrtälje kommun?

Vi arbetar nu aktivt med att samordna de resurser kommunen förfogar över för att på bästa sätt kunna hjälpa och stödja kommunens invånare på bästa sätt vid den vattenbrist som är att räkna med under sommaren. Vi samarbetar också med företag och organisationer i kommunområdet för att ytterligare säkerställa vattentillgång och vattentransport för de som får en akut krissituation på grund av de låga grundvattennivåerna.

Norrtälje kommun arbetar också kontinuerligt med att hitta orsaker och lösningar gällande en hög vattenkonsumtionen och minskande grundvattennivåer. Planeringsarbetet anpassas till behoven för att säkra tillgången på bra vatten långsiktigt, vilket innebär att ledningsnäten ses över och vattenmagasinen utforskas.

Samtidigt pågår ett arbete med att kommunicera fördelarna med minskad vattenförbrukning i områdets hushåll och företag för att minimera vattenförbrukningen i alla led, så att effekterna av torra perioder i framtiden blir mindre kännbara för vattenbrukarna.

Källa: Norrtälje kommun

- Annonser -