Nu är det klart! Kulturscenen i Rimbo får ca 15 mkr till i ett första steg

Fullmäktige slog fast att kulturscenen får sina pengar

0
289
294 nya parkeringsplatser vbid Rimbo nya skola

Till slut låg så förslaget om ett tilläggsanslag för att kunna bygga Rimbos nya kulturscen på fullmäktiges bord. Efter att ha passerat nämnd och kommunstyrelse så var det den högsta politiska instansen som var tvungen att fatta det slutgiltiga beslutet och under gårdagens sammanträde slogs anslaget fast.

Under gårdagens fullmäktige var det naturligtvis stort fokus på det nya styret och val av ledande politiska befattningar. Ett av besluten som fanns med på dagordningen var att slutgiltigt slå fast att kulturscenen i Rimbo skulle få det tilläggsanslag på nästan femton miljoner kr som behövs för att slutföra projektet.

294 nya parkeringsplatser vid Rimbo nya skola

Nio miljoner till kommer att krävas
Ett flertal ledamöter tog här tillfället i akt och talade i stödjande ton hur glada de är över att projektet med en ny kulturscen är säkrad. Den enda som ifrågasatte delar av förslaget var Magnus Jeagreus (Roop) som frågade hur frågan kring bussparkeringar ska lösas. På Detta svarade Robert Beronius (L) att de inom en snar framtid kommer med ett nytt förslag där dessa parkeringar kommer att vara med och ytterligare finansiering om cirka nio miljoner kronor kommer att krävas.

Alla är inte nöjda
Dock så är inte alla nöjda med hur projektet har hanterats och hur utformningen till slut blev. Kritik har riktats mot projektet, där många i Rimbo kände sig lurade, för att de presenterats med en bild av en skola med runda mjuka former. Senare kom det att bli en något bantad version och fyrkantig version. Det har framförts åsikter kring att kulturscenen och dess utformning inte skulle vara anpassad för behoven. Viss kritik har framkommit kring hur upphandlingen har skett.

Grundläggning av Rimbos nya skola. Foto: Norrtälje kommun

Det återstår nu att se om anslaget och ett kommande anslag gällande bussparkeringar med mera kommer att dämpa den kritik som har framförts. Politiken framförde på fullmäktigemötet att de nu kände att boende i Rimbo upplever att projektet närmat sig deras önskemål. Tillsammans kan de nu se fram emot en färdig skola och kulturscen.