Ny tankstation för ambulanshelikoptern ger bättre insatstider

Länets ambulanshelikopter har utgått från Mellingeholm i Norrtälje. I vissa fall har detta lett till onödigt långa flygtider till länets sydligast delar. Nu har ny tankstation invigts vid Södersjukhuset som minskar insatstiderna med upp till 40 minuter.

0
371
Ambulanshelikopter, källa SLL

Ambulanshelikoptern har varit stationerad i Norrtälje sedan ett år tillbaka. Flygtiderna har blivit längre till södra delar av länet eftersom man har varit tvungen att flyga tillbaka till Norrtälje för att tanka. Tidigare placering av helikoptern har varit vid Mölnvik i Värmdö men tillsvidare gäller den tillfälliga basen vid Mellingeholms flygplats i Norrtälje. Landstinget utreder en permanent placering och under perioden 2018 jan – aug 177 insatser i Norrtälje av totalt 2.180.

I samband med flytten av ambulanshelikoptertjänsten till Norrtälje förstärkte hälso- och sjukvårdsförvaltningen med två extra ambulanser i länets södra delar, en i Värmdö och en i Nynäshamn. Förvaltningen kan efter detta konstatera att väntetiderna i Nynäshamn har förbättrats medan de är oförändrade i Värmdö.

Nu har en tankstation inrättats vid Södersjukhuset vilket gör att helikoptern slipper en lång resa för att fylla på bränsle. Det gör att tillgängligheten och insatstiden förbättras avsevärt. För många boende på landsbygd och skärgård kan varje minskad minut innebära skillnaden mellan liv och död. En ny tankstation planeras vid Danderyds sjukhus och sedan i somras kan helikoptern vänta på nya uppdrag vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– Genom att tanka vid Södersjukhuset jämfört med att åka tillbaka till Norrtälje intjänas omkring 40 minuter i flygtid så den nya tankningsstationen är väldigt viktig för tillgängligheten, säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Fakta ambulanshelikoptern:

Antal uppdrag:

Jan-aug 2017: 1822
Jan-aug 2018: 2180

Topp tre, hämtområden, 2017 (jan-aug):

Värmdö öar: 203
Värmdö: 164
Österåker öar: 136

Topp tre, hämtområden, 2018 (jan-aug):

Värmdö öar: 213
Värmdö: 197
Norrtälje: 177