Nyregistrerade bilar minskade med 20,6 procent i november

0
219

Under november månad 2018 nyregistrerades 26 357 personbilar, en minskning med 20,6 procent jämfört med november månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Den 1 juli infördes det nya Bonus malus-systemet för nyregistrerade personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar. Syftet är att öka andelen miljöanpassade fordon och bidra till att uppnå målet om en fossilfri fordonsflotta. Miljöanpassade fordon, så kallade klimatbonusbilar, med inga eller mycket låga utsläpp av koldioxid på upp till 60 g/km, premieras med en bonus med maximalt 60 000 kronor. Bilar som kan drivas med annat gasbränsle än gasol får ett fast bonusbelopp på 10 000 kronor oavsett hur stora klimatutsläpp de har. Malus innebär en förhöjd fordonsskatt under de tre första åren för bensin- och dieseldrivna fordon.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil var i november knappt 12 procent.

De högre fordonsskatterna på nyregistrerade dieselbilar som Bonus malus-systemet innebär gjorde att många togs i trafik före den 1 juli. Det medförde att andelen nyregistreringar av dessa minskade med 37 procent under november månad jämfört med samma månad föregående år.

Under november månad 2018 nyregistrerades 26 357 personbilar, en minskning med 20,6 procent jämfört med november månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Av de nyregistrerade bilarna var 25 824 av årsmodell 2016 eller senare och 533 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 27 854 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 1 497 fordon.

64 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 28 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 201 under november, vilket är en minskning med 28,7 procent jämfört med november året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 477, en minskning med 33,1 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 724, en ökning med 4,5 procent jämfört med november 2017.

Nyregistreringar januari – november 2018

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 4,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 129 232, en minskning med 26,2 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 14,6 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 11,0 procent under samma period 2017.

Nyregistrering av fordon under januari–november 2018 fördelade på fordonsslag

Fordonsslagjanuari-november 2018januari-november 2017Förändring i procent
Personbilar342 121357 371-4,3
– därav bensin162 828142 72014,1
– därav diesel129 232175 219-26,2
– därav el6 0534 06648,9
– därav elhybrider19 64516 62518,2
– därav laddhybrider20 21414 05943,8
– därav etanol/etanol flexi fuel9831 017-3,3
– därav gas/gas bi-fuel3 1433 619-13,2
Husbilar (delmängd av personbilar)7 7767 2097,9
Lastbilar61 62358 9874,5
Bussar8581 274-32,7
Släpvagnar (exkl. husvagnar)48 24852 005-7,2
Husvagnar3 8304 145-7,6
Traktorer7 8967 2638,7
MC12 32711 5836,4
Mopeder klass 111 28216 658-32,3
Snöskotrar7 2697 2100,8
Terränghjulingar3 8974 446-12,3

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2018 i Statistikdatabasen.

Källa: Trafikanalys