Direktdemokraterna – nytt parti som ställer upp i valet i Norrtälje kommun

0
404

Norrtelje Nyheter kan nu avslöja att ett nytt parti bildats som kommer att ställa upp i kommunalvalet i Norrtälje kommun. Det nya partiet som heter Direktdemokraterna vill arbeta för att ge medborgarna ett större direkt inflytande över politiken.

Vi träffar partiets ordförande Daniel Toresson för att få veta mer om det nya partiet och vad man hoppas uppnå i det kommande valet.

”Vi måste återställa förtroendet för politiken och demokratin. Vi måste närma oss väljarna i de dagliga frågor som ligger dem närmast och låta dem få ett direkt inflytande över de beslut vi fattar. Vi är väljarnas representanter och vi får aldrig agera så att förtroendet för
oss som deras ombud skadas. Under de senaste fyra åren har dialogen med medborgarna nästan helt försvunnit vilket naturligtvis är helt oacceptabelt. Skolor har stängts utan dialog, skattemedel har förbrukats helt i onödan och kommunen låneskuld har ökat lavinartat. Medborgarna äger kommunen och deras intressen måste alltid komma i första hand”.

Det nya partiet arbetar för att medborgarna själva skall få vara med och bestämma även under de år vi inte har några val. Med modern teknologi möjliggörs röstning i väsentliga
frågor där alla få möjlighet att påverka besluten.

Daniel Toresson kommer under denna vecka att på allvar starta kampanjarbetet och uppmanar alla som vill se en förändring i den kommunala demokratin att ansluta sig till partiet och bli medlemmar. Vi behöver i första hand människor som vill vara med och tänka i nya banor och förändra politiken säger han.

Daniel Toresson och Denise Duinker Toresson var initiativtagare till folkomröstningen om skolan där man samlade in över 7000 namnunderskrifter så man har stor erfarenhet av kampanjarbete.

Direktdemokraterna  har funnits på riksplanet sedan 2014 och finns redan i många kommunen. Vill du veta mer om partiet går du in på www.ddnorrtalje.se .