Opinion: Dags för Norrtelje Tidning att be om ursäkt

0
503

I ett hätskt blogginlägg går Norrtelje Tidnings chefredaktör Daniel Nordström till angrepp på lokala kollegan Norrtelje Nyheter. I bloggen skriver han bland annat att Norrtelje Nyheter ”försöker men förstår inte”.

Det Daniel Nordström avser är Norrtelje Nyheters kritiska granskning av de inköp av annonser och prenumerationer som Norrtälje kommun genomfört utan gällande avtal och som strider mot lagen om offentlig upphandling.

I en artikel som publiceras i Norrtelje Tidning senare under dagen intervjuar man Norrtälje kommuns upphandlingschef Peder Stenström som säger ”att man bryter inte mot lagen utan allt sker enligt avtal”. NT skriver också att man tagit del av avtalet trots att det uppenbart inte finns något gällande avtal vilket bekräftats av kommunjuristen Sandra Bombas. Senare går Norrtälje kommuns kommunikationschef Lars Lindberger ut och säger att upphandlingschefen missförstått frågan och att det är korrekt att det inte finns något avtal.

Men Norrtelje Tidning låter trots detta sin artikel ligga kvar med uttalandet av upphandlingschefen. Man korrigerar alltså inte trots att man vet att källfakta inte är korrekt. Man dementerar inte heller att man sett något avtal. Man sprider alltså så kallade ”fake news” utan att kontrollera källfakta vilket är anmärkningsvärt. Detta är anmärkningsvärt då Norrtelje Nyheters granskning inte gällde Norrtelje Tidning utan Norrtälje kommun. NT har naturligtvis full rätt att sälja såväl annonser som prenumerationer till vem man vill. Så varför går man till angrepp på Norrtelje
Nyheter i stället för att själva granska ärendet.

Om man sedan tittar på själva sakfrågan d v s Norrtelje Nyheters granskning av
Norrtälje kommuns inköp av annonser så är det ställt utom allt tvivel att Norrtelje Nyheter genom sin granskning utför det arbete som är alla medieföretags uppgift d v s att granska och påtala missförhållanden i samhället.

Det står nu också helt klart:

  • Norrtälje kommun har köpt annonser och prenumerationer för mångmiljonbelopp utan avtal och därmed har man brutit mot LOU en lag som reglerar villkoren för hur skattemedel får användas.
  • Det har funnits ett avtal som skrevs 2014 och som anmälts till konkurrensverket eftersom det inte upphandlats. Detta avtal gällde 2014-2105 och är ett s k ramavtal. Avtalet har sedan (även det i strid med LOU) förlängts med två till 2017. Under fyra år har således Norrtälje kommun utan föregående upphandling givit Norrtelje Tidnings  monopol på annonsering och prenumerationer.
  • Det avtal som Norrtälje kommuns upphandlingschef först hänvisade till (Sverige
    kommuner och Landsting) SKL, det så kallade Kommentusavtalet är inte ett avtal där Norrtälje kommun kan köpa annonser av Norrtelje Tidning eftersom NT inte omfattas av avtalet. SKL:s avtal avslutades dessutom i maj 2018 och något nytt har inte tecknats.

Medieföretagen har en viktig uppgift i samhället att bevaka och granska makthavare och
hur våra skattepengar används. Uttrycket ”den tredje statsmakten” är viktigt för att upprätthålla det demokratiska systemet och bekämpa mygel, korruption och slarv som kostar skattebetalarna stora summor varje år.

Inte minst har den lokala pressen en viktig uppgift att fylla när det gäller detta. Många avslöjanden görs och skall göras av nitiska grävande journalister som tar sin uppgift på allvar. Utan dessa insatser skulle vi aldrig få veta hur våra makthavare sköter sina uppdrag i samhällets tjänst.

Men här är det viktigt att medieföretagen förmår bibehålla sitt oberoende. En tidning som har politisk anknytning har naturligtvis svårt att bibehålla sitt oberoende. Om politikerna
utsätter medieföretagen för trakasserier eller diskriminerar dem från inköp strider detta mot svensk lagstiftning och skall naturligtvis beivras.

För övrigt anser jag att det är en styrka för Norrtälje kommun att både ha papperstidningar, digitala tidningar, radio och annonsblad. Ett rikt media utbud torde borga för att den debatt som är så oerhört viktig i en demokrati och för medborgarna hålls levande och aktuell.

Leif Sparrman

F.d Norrtälje kommun