- Annonser -

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkningsolyckor visar att 35 personer mist livet under juli i år jämfört med 12 personer under juli 2017. Totalt har 97 personer omkommit t.o.m. sista juli i år jämfört med 66 personer under samma period 2017. Inte sedan sommaren 2014 har lika många personer omkommit i juni och juli och inte sedan 2003 har antal personer fram till och med juli varit lika högt. Andra år som sticker ut vid en historisk jämförelse är 2006 då 66 personer miste livet under juni och juli samt 1994 då hela 73 personer förolyckades vid drunkningsolyckor för samma period. Alla dessa tre år summerar också onödigt höga omkomna genom drunkning för hela året, se tabell nedan. I denna mycket dystra sammanställningen går det trots allt att utläsa en utveckling som inger hopp. Detta avseende omkomna i samband med fritidsbåtsolyckor. Även om lika många förolyckats i juli i år som 2017, två personer, så summerar antalet fram till och med sista juli endast till fyra personer. Jämfört med förra året som vid samma tidpunkt noterade 15 personer och 2016 noterade 16 personer får det betraktas som en positiv överraskning i sitt sammanhang.

Karin Brand, Generalsekreterare Svenska Livräddningssällskapet kommenterar preliminär rapporten:

“Antalet omkomna i drunkningsolyckor i juli är förskräckligt högt. I år sticker det förmodligen ut extra då det extrema vädret lockat fler “sällan” badare till sjöar och andra vattendrag för att svalka sig. För dessa är det än viktigare att ta fasta på och tillämpa de enkla men livsviktiga råd för ett så tryggt och säkert bad som möjligt.

  • Bada aldrig ensam
  • Simma där du bottnar
  • Undvik alkohol i samband med vattenaktiviteter
  • Lämna aldrig barn under sex år eller ej simkunniga barn ensamma i närheten av vatten

För att inte dödstalen ska skena iväg resten av året krävs att vi tillsammans, frivillig organisationer, kommuner, myndigheter och allmänheten, hjälps åt att påminna varandra om sunt bad- och båtvett.”

- Annonser -