- Annonser -

Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas företagsklimat visar ett positivt trendbrott där Norrtälje kommun ökar 14 placeringar på listan över Sveriges kommuner.
Varje år presenterar arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Efter fyra år med fallande siffror går Norrtälje kommun i år upp 14 placeringar och hamnar på plats 198.

– Den här uppgången är ett viktigt trendbrott för Norrtälje kommun och det är glädjande att de insatser vi gör får effekt. Mycket av det vi gjort tror jag kommer ge fortsatt positiv effekt i kommande rankingar, säger Marcus Iliev, näringslivsutvecklare i Norrtelje kommun.
En viktig del i uppgången är den utbildningsinsats som alla medarbetare inom kommunen som har kontakt med näringslivet genomgått – Förenkla helt enkelt. Utbildningen hade fokus på service, bemötande och framför allt på att skapa en bättre förståelse för företagens situation hos tjänstepersonerna.

– Vi har sett i våra kontakter med näringslivet att man vill ha en bättre relation mellan företagen och skolan och det är något vi jobbar med just nu. Till exempel jobbar vi med att bredda Ung företagsamhet, UF, till fler elever och vi har startat upp ett rådgivarnätverk där erfarna företagare i kommunen kan agera rådgivare åt gymnasiets UF-elever, säger Marcus Iliev.

Under 2017 tog kommunen fram en ny näringsstrategi tillsammans med representanter från företag och näringsliv. Syftet var att de skulle vara med och påverka hur kommunen ska arbeta strategiskt för att få ett så bra företagsklimat som möjligt. Kopplats till strategin finns även en årlig handlingsplan som säger vad som ska göras konkret under året för att uppfylla strategin.

– En av mätpunkterna som ökar stort är service till företag vilket är glädjande. En orsak till den ökningen tror jag är Förtagslotsen som startade under våren 2017. Men vi är förstås inte nöjda med den placering vi fått i rankingen och har mycket kvar att göra för att vara med och skapa ett ännu bättre företagsklimat i Norrtälje kommun, säger Marcus Iliev.

Om rankingen
Med rankingen vill Svenskt Näringsliv visa var i landet de anser att det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till medlemmar i Svenskt Näringsliv som genomfördes under perioden januari-april 2018 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

- Annonser -