Premiär för Waxholmsbolagets isbrytande fartyg Yxlan – Skärgården ska leva. Året runt

Dopceremonin utfördes av finanslandstingsrådet Irene Svenonius som är fartygets gudmor. Yxlan är Waxholmsbolagets första tillskott på 10 år.

0
462
Bild från invigningen. Källa: Kristoffer Tamson

Fartyget Yxlan står redo att bryta is i vinter och kommer att trafikera Stockholms norra skärgård året runt. Hon fick sin traditionella dopceremoni vid Strömkajen under torsdagen.

Yxlan är ett modernt och miljösmart fartyg med hög passagerarstandard och är byggt för tillgänglighet så att alla passagerare kan åka med. För att begränsa miljöpåverkan har fartyget fått en dieselelektrisk hybriddrift, vilket innebär att fartygets dieselgeneratorer kompletteras med batterier.

Trafikstart sker måndagen den 10:e december och kommer ingå i ordinarie trafik i norra skärgården. Hon kommer att angöra Furusund, Köpmanholm, Östernäs, Gräskö, Norröra, Söderöra, Svartlöga, Rödlöga, Fårgångsö, Högmarsö och Söderäng.

Dopceremonin utfördes av finanslandstingsrådet Irene Svenonius som är fartygets gudmor. Yxlan är Waxholmsbolagets första tillskott på 10 år.

”Skärgården ska leva. Året runt! Idag var jag stolt gudmor som döpte Waxholmsbolagets nya isgående fartyg Yxlan!”, säger Irene Svenonius, finanslandstingsråd med rötterna från ön Vållö

Bild på Yxlan där Vållös röda isbrytare smög sig in i bilden. Bilden är från Irene Svenonius och Kristoffer Tamsons

”Fartyget Yxlan ska trafikera linje 25 och 28 i den norra skärgården, dvs farvattnen runt Furusund året runt. Hon tar 150 passagerare och dessutom gods. Servicen till öarna i norr förbättras därmed! Hon är en skönhet som både är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning och miljövänlig”, säger Irene Svenonius efter invigningen

 

Fakta om

Rederiets historia börjar år 1849 då Djurgårds-Ångbåts-Aktie-Bolag bildades. 1869 ombildades bolaget till Waxholms Ångfartygs Aktiebolag eller ”Waxholmsbolaget” som det i folkmun kom att kallas.

Deras fartyg trafikerar vissa delar av Stockholms skärgård varje dag året runt, från Arholma i norr till Landsort i söder. Idag är Waxholmsbolaget en del av Stockholms läns landsting, dess uppdrag är att förse medborgarna med kollektivtrafik till sjöss. Sammanlagt transporterar Waxholmsbolaget över 4 miljoner passagerare och 7 000 ton gods per år.