Råd och hälsorisker vid värmebölja

0
157

Långvarig och hög värme kan påverka hälsan, särskilt bland äldre och sjuka. Här kan du läsa och klicka dig vidare till mer information om tecken på uttorkning, om riskgrupper och om hur man i allmänhet skapar sig bra möjligheter att klara en värmebölja.

Uttorkning uppstår när kroppen gör av med mer vätska än vad som tillförs. Det är vanligast bland små barn, äldre personer eller personer som har ansträngt sig hårt fysiskt när det är hög värme.

Tecken på vätskebrist och uttorkning

Att kissa sällan, vara torr i munnen, ha torr hud, ha torra ögon och att vara ständigt törstig kan vara tecken på vätskebrist och uttorkning av kroppen. Även ledsmärta kan vara ett varningstecken, eftersom våra brosk- och ryggradsdiskar, likt resten av kroppen, består till största del av vatten. Om de torkas ut skaver kroppens skelettdelar mot varandra, vilket kan orsaka smärta.

Vätskebrist kan också minska syresättningen i blodet, vilket kan leda till trötthet och allmän dåsighet. Även plötsliga hungerskänslor kan vara ett tecken på uttorkning.

Minskad muskelmassa och viktminskning är också ett varningstecken, eftersom kroppen och musklerna till stor del består av vatten och man tappar vikt i takt med minskad vätska i kroppen.

Allmänna råd

 • Öka vätskeintag och undvik större mängder söta och koffeinhaltiga drycker samt alkohol. Servera gärna vätskerik mat, till exempel grönsaker och frukt och tänk på att hjälpa små barn, äldre och personer med funktionsnedsättning att dricka.
 • Var uppmärksam på inomhustemperaturen, eftersom risken för hälsoproblem ökar påtagligt om temperaturen når upp till 26 grader tre dagar i följd.
 • Försök att ordna en sval miljö genom att använda gardiner, persienner och markiser och fläktar. Personer i riskgrupper bör vistas i en byggnads svalaste del. Tänk på att temperaturen kan skilja sig åt med flera grader i olika rum. Sök skuggiga platser vid utomhusvistelse.
 • Svalkande åtgärder En sval dusch är mest effektiv. En blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder.
 • Uppmana till minskad fysisk aktivitet Framför allt under dygnets varmaste timmar.
 • Var extra uppmärksam vid tecken på värmepåverkan, till exempel

Riskgrupper vid varmt väder och torka

 • Äldre personer har ofta sämre reglering av kroppstemperaturen än yngre och kan också ha nedsatt förmåga att känna törst. Äldre har också oftare kroniska sjukdomar och dödsfall hos äldre under varmare perioder kan bero på en försämring av befintlig grundsjukdom eller cirkulationsrubbningar. Att bo ensam, att vara sängliggande eller inte kunna ta sig ut på egen hand har också ofta samband med ökad dödlighet vid perioder av hög värme.
 • Kroniskt sjuka i till exempel hjärt-kärlsjukdom, astma och KOL kan få förvärrade symptom vid kraftig värme. De som har njursjukdom, demens, diabetes och psykisk sjukdom har också ökad risk för hälsoproblem under värmeböljor.
 • En psykisk funktionsnedsättning kan göra det svårare att tolka kroppens varningssignaler och uppfatta risker. Även en fysisk funktionsnedsättning kan sätta kroppens signalsystem ur funktion. Personer med fysisk funktionsnedsättning kan också behöva praktisk hjälp.
 • Vissa vätskedrivande mediciner eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika kan påverka kroppens anpassning av cirkulation och vätskebalans för höga temperaturer.
 • Gravida och små barn kan vara känsliga när det blir varmt. Barn har fortfarande inte färdigutvecklat kroppens funktioner för att reglera värmen och mindre barn kan oftast inte flytta sig själv ifrån värmen, vilket gör dem beroende av vuxnas hjälp. Det finns en viss risk för gravida att föda för tidigt när temperaturen är hög.

Läs mer om beredskap och råd vid värmebölja här

Folkhälsomyndigheten:

Beredskap vid värmebölja

Råd vid värmebölja

Att hantera hälsoeffekter av värmebölja

1177 Vårdguiden

Symptom och behandling vid uttorkning

KÄLLA: Norrtälje Kommun