Region Stockholm inför nu skydd mot spridning och innehav av övergreppsbilder på barn

0
96

Nästan tio anmälda våldtäktsbrott om dagen sker i Sverige mot barn i åldern 0-17 år och av dessa anmälda våldtäktsbrott var 66 procent mot barn i åldern 0-15. Spridningen av övergreppsmaterial har utvecklats i takt med att tillgängligheten har ökat på internet. Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med 44 000 anställda och vill ta vårt ansvar i arbetet. Vi sjösätter nu under sommaren en programvara i samtliga arbetsdatorer för att förhindra spridning av barnpornografiskt material inom Region Stockholm.

Irene Svenonius (M), finansregionråd

– Sexuella övergrepp mot barn är bland de värsta brotten som finns. Statistik visar att en av tusen tittar på barnpornografi på sin arbetsplats. Vi kan inte vara naiva, det innebär att även bland våra anställda kan finnas personer som använder sina arbetsdatorer till att begå barnpornografibrott. Därför är det så viktigt att vi nu implementerar den här programvaran, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd.

– Det blågröna Region Stockholm är den första regionen i Sverige som inför ett sådant skydd på alla arbetsdatorer i hela organisationens verksamheter. Jag hoppas att andra regioner i Sverige och större arbetsgivare tar efter och inför detta. Övergrepp mot barn måste förhindras av alla som kan, säger Irene Svenonius (M), finansregionråd.

Fakta

Programvaran som installeras i datorerna är ett avancerat bildigenkänningsprogram, NetClean, som fungerar ungefär som ett antivirusprogram. Skillnaden är att NetClean identifierar bild och film som polisen klassificerat som sexuellt övergreppsmaterial på barn. När programvaran installerats skickas det omedelbart ett larm när någon tittar på, sprider eller laddar ned denna typ av bilder.

Om en illegal bild upptäcks på en dator skickas ett larm via e-post till arbetsgivaren. Vid varje larm görs en separat bedömning för att säkerställa att det blir korrekt hanterat. Arbetsgivaren är skyldig att göra en polisanmälan vid misstanke att materialet är illegalt.