Rektor på Grindskolan säger upp sig till följd av besparingarna inom skolan

0
311

Turerna kring skolorna i kommunen fortsätter. Rektorn på Grindskolan,  Cecilia Eriksson  väljer nu att avsluta sin anställning efter terminens slut bara efter att ha varit rektor i ett år.

Som anledning till uppsägningen anger rektorn att de nya förutsättningar som ges i och med de kommande besparingskraven i relation till skolans tidigare goda ekonomi gör att hon inte längre ser sig som rätt person för arbetet. Skolan behöver anpassas och resurserna ses över. I och med detta har förvaltningsledningen börjat processen att finna en ny rektor till skolan.

Reaktionerna från föräldrar har inte låtit vänta på sig. Via sociala medier beklagar många föräldrar att rektorn slutar och uttrycker sin oro för det allt mer ansträngda klimatet för såväl barn som pedagoger.