Bild: Norrtälje Kommun
- Annonser -

Nu blir alla 32 kommunala badplatser rökfria, det är ytterligare ett steg mot att bidra till ett rökfritt Sverige 2025. Tillsammans jobbar vi för en rökfri skoltid, fritid, livstid.

Anledningen till att de 32 kommunala badplatserna nu ska bli rökfria är av hälsoskäl.

– Vi vill att det ska vara rökfritt på gemensamma platser där barn vistas, Bengt Ericsson (C), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

– Det här är en del av en rökfri livsstil. Vi började med fritidsgårdarna för några år sedan, sedan grundskolan och gymnasiet. Vi gjorde en kraftsamling för att vi vill behålla barn och ungdomar tobaksfria så länge som möjligt. Tillsammans jobbar vi för en rökfri skoltid, fritid, livstid, menar folkhälsostrategen Sofie Ahlholm.

Under torsdagen monterade vi den första förbudsskylten vid Gillfjärdens badplats, kommunens övriga badplatser kommer att få skyltar uppsatta under sommaren. Det är Green Landscaping som ansvarar för monteringen.

– De flesta skyltar kommer att sättas upp nästa vecka. Och det är badplatser ändå från Singö till Largen, säger Peter Åkerblom, arbetsledare på Green Landscaping som är ansvariga för driften av badplatserna.

Initiativet till skyltarna togs av Kultur- och fritidskontoret, och förutom på våra badplatser kommer det också att monteras skyltar vid aktivitetsparkerna runt om i kommunen, samt vid Färsna skogslekplats.

Källa: Norrtälje Kommun

- Annonser -