Samarbete mot felaktiga utbetalningar sparar mångmiljonbelopp

0
42

 

– Utbytet mellan Försäkringskassan och Skatteverket om felaktiga utbetalningar har gett ett gott resultat. Skattepengar ska gå till de som har rätt till dem, ingen annan. Det säger Britt-Marie Hultström, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Sedan 2008 har Försäkringskassan och Skatteverket samarbetat genom informationsutbyte för att minska felaktiga utbetalningar i välfärdssystemen. Samarbetet har skapat bättre förutsättningar för att motverka felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen.

Ungefär 40 miljoner kronor i genomsnitt per år har stoppats från att betalas ut felaktigt som en följd av informationsutbytet mellan Försäkringskassan och Skatteverket. Drygt 20 miljoner kronor i genomsnitt per år har begärts i återkrav eller skadestånd.

– Skatteverket meddelar andra myndigheter utifrån uppgifter vi har. Vi lämnar fler än 1 000 sådana anmälningar per år, de kommer från både folkbokföringen och beskattningsverksamheten, säger Åsa Isaksson, enhetschef på Skatteverket.

Den 1 juni 2008 trädde lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen i kraft. Lagen säger i korthet att en myndighet som har anledning att anta att en ekonomisk förmån betalats ut felaktigt har en skyldighet att meddela detta till den beslutsfattande myndigheten.

 ÅrAvslutadeAntal polisanmälanÅterkrav / Skadestånd Återkrav / SkadeståndFörhindrade felaktiga utbetalningar 
200975963 13218 038 912 kr20 854 861 kr
201067081 16424 653 096 kr45 081 332 kr
20116248917125 164 025 kr62 428 028 kr
20126186515924 261 562 kr58 560 282 kr
20134287713119 963 902 kr46 167 395 kr
201434930 8616 002 134 kr36 639 720 kr
201538523 859 845 059 kr21 686 953 kr
201670649 13212 609 927 kr26 623 233 kr
2017925101 25834 353 934 kr33 830 338 kr
20181249186 42539 044 301 kr55 731 917 kr
201939464 1088 435 213 kr12 692 335 kr
Totalt 7107828 1851232 372 065 kr420 296 394 kr