Stadsarkitekt om Alliansen får sin vilja igenom

0
187

Norrtälje stads kraftiga ökning av bostadsbebyggelse har under åren varit kraftigt ifrågasatt, inte minst av kulturföreningar och personer som vill att staden ska expanderas med hänsyn till dess gamla karaktär där den nya bebyggelsen ska anpassas i större omfattning än idag.

Alliansen presenterade därför på måndagen sitt förslag om att en ”stadsarkitekt” ska anställas.
Titeln kanske inte blir just stadsarkitekt men funktionen är densamma, berättade Anders Ollander (C) på Alliansens presskonferens.

Med detta kanske de ganska högljudda kraven på en stadsarkitekt tillfredsställs och den framtida utformningen av staden i större utsträckning harmoniserar med stadens karaktär.

Robert Beronius, Liberalerna berättar:
– Vi var tydliga med Liberalernas önskemål inför förhandlingarna att ingå i Alliansen och en av önskemålen var att en stadsarkitekt ska anställas, vilket de övriga partierna var överens om.

FAKTA
Stadsarkitekt (i äldre tid kallad stadsbyggmästare) är en arkitekt i chefsställning som är anställd av en kommun eller stad för att handlägga ärenden om bygglov, detaljplaner och översiktsplaner. En stadsarkitekt utför granskning och översyn av byggandet, samt biträder byggnadsnämnden. Stadsarkitekten har också övergripande ansvar för stadens utveckling och visionsarbete. Deras arbetsplats i kommunen benämns oftast som stadsbyggnadskontoret. I äldre tider innefattade sysslan som stadsarkitekt i många fall även uppgiften att utforma offentliga byggnader. Källa: Wikipedia