Starkt ratingbetyg för Norrtälje kommun

0
263

För att se till att Norrtälje kommun kan få fortsatt låga finansieringskostnader med låg risk har kommunfullmäktige beslutat att teckna avtal om marknadsfinansieringsprogram. Därför har kommunen låtit kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s (S&P) ge kommunen en publik rating. Resultatet är att Norrtälje kommun får det starka betyget AA+ med stabil utsikt.

– Det här är bra och visar att vi har goda förutsättningar att fortsätta växa och investera för framtiden. Det behövs för att vi ska kunna utveckla en trygg kommun som står sig ekonomiskt stark, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bino Drummond(M)

I sin rating lyfter Standard & Poor’s bland annat fram kommunens mycket goda möjligheter att kunna finansiera sina investeringsutgifter och att det finns en stor politisk samsyn i viktiga strategiska frågor.

– Det här är den näst högsta rating som går att få och visar att Norrtälje kommun har en stabil ekonomi. Det ger oss mycket goda förutsättningar till förmånlig finansiering för fortsatta investeringar, säger Jonas Andreasson, finanschef i Norrtälje kommun.