- Annonser -

Var åttonde bilist (13 procent) i Stockholm har trafikfarlig* syn. Det är lägre än genomsnittet för riket i övrigt, där andelen ligger på 17 procent. Det visar Synbesiktningen 2018, Sveriges största syntest av bilförare, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen.

I oktober 2018 genomfördes Synbesiktningen för tionde gången. I samband med besiktningen hos Bilprovningen svarade 1 475 bilister på attitydfrågor och lät testa sin syn samt mäta eventuella synhjälpmedel. Resultatet på riksnivå visar att 17 procent av Sveriges bilister har trafikfarligt syn vilket betyder att de ser suddigt på två meters avstånd. I Västra Götalands län och Skåne län är andelen högre, 19 procent, motsvarande var femte bilist. I Stockholms län är andelen lägre, 13 procent, motsvarande var åttonde bilist.

– Man kan se en viss skillnad mellan storstadsregionerna, men gemensamt för alla är att det är för många som kör med trafikfarlig synskärpa i trafiken. Att runt var sjätte bilist ser suddigt redan vid två meters håll – ungefär där motorhuven slutar – är oroväckande siffror. Många har en övertro på sin syn, vilket inte är så konstigt då synen förändras gradvis och det kan ta ett tag innan man upptäcker det, säger Awet Tesfamariam, chef för kliniska frågor på Synoptik.

Var sjätte bilist har trafikfarlig syn enligt Synbesiktningen. I Stockholm är andelen lägre, runt var åttonde bilist.

I Sverige finns inget lagkrav om synkontroll efter att man tagit sitt körkort, till skillnad från många andra länder i Europa. Synbesiktningen visar att 90 procent av de tillfrågade är för ett införande av lagstadgade synkontroller i samband med körkortsförnyelse.

– Oavsett om man kör mycket på landsvägar i mörker med risk för vilt, eller i stan med bländande medtrafikanter och många cyklister och fotgängare, är det viktigt att kunna se och agera i tid vid eventuellt riskfyllda situationer, säger Bilprovningens kommunikationschef Cecilia Blom Hesselgren.

Bilister med trafikfarlig* synFör lagstadgade synkontroller
Resultat på riksnivå17 %90 %
Stockholm län13 %88 %
Västra Götalands län19 %92 %
Skåne län19 %88 %

Den 18-21 oktober svarade 1 475 bilister på attitydfrågor kring syn och bilkörning och 1 249 lät testa sin syn och mäta eventuella synhjälpmedel. Av dem som testade sin syn var 259 från Stockholms län, 116 från Västra Götalands län och 189 från Skåne län.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2018

  • 93 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (95 % män, 91 % kvinnor)
  • 17 procent har en trafikfarlig synskärpa
  • 10 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav
  • 90 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse
  • 59 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 45 års ålder eller tidigare.
  • 69 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart tredje år för att köra trafiksäkert.

* Med trafikfarlig syn menas en syn som blir oskarp på en till två meters avstånd, även med eventuella glasögon eller linser.

- Annonser -