Stockholms län i botten i Lärarförbundets resursgranskning

0
243

I Stockholms län satsar kommunerna så lite på skolan att länet i snitt är sämst i hela landet. Det visar ny statistik från SKL som Lärarförbundet analyserat.

Statistiken visar att det varierar stort hur mycket kommunerna i landet lägger på utbildning. Genom att jämföra den så kallade standardkostnaden med vad varje kommun faktiskt satsar på skolan, kan vi jämföra kommunerna med varandra.

Inom Stockholms län varierar satsningarna på skolan mycket. Österåkers kommun satsar minst med ett påslag på 3 procent, medan Stockholms kommun satsar mest med ett påslag på 35 procent. Länets genomsnitt på 16 procent är också sämst i landet.

Grafiken visar hur länets kommuner förhåller sig till rikssnittet, mätt i procentenheter.

Två av tre föräldrar beredda att flytta

Skolan är en viktig faktor när människor väljer bostadsort. En ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Lärarförbundet visar att två av tre föräldrar till barn i skolålder kan tänka sig att flytta till en annan kommun för att få tillgång till en bättre skola.

– Det här är en oerhört viktig signal till alla kommunpolitiker. Man måste satsa på skolan för att vara en attraktiv kommun att bo och leva i. Att en del kommuner väljer att satsa mindre än sina grannkommuner gör att de får svårt att konkurrera om livsviktig lärarkompetens och ett starkt befolkningsunderlag, säger Johanna Jaara Åstrand.

Mer resurser till skolan under mandatperioden

Om man ser på hur satsningarna på skolan förändrats över mandatperioden så har kommunerna i Stockholms län ökat sina resurser till skolan. År 2013 hade länets kommuner ett genomsnittligt ett påslag på 9 procent jämfört med 16 procent år 2017.

Så har kommunernas satsning förändrats

KommunPåslag 2017Påslag 2013Förändring under mandatperioden
Botkyrka kommun28 %21 %+7
Danderyds kommun14 %-1 %+15
Ekerö kommun14 %6 %+7
Haninge kommun9 %5 %+4
Huddinge kommun20 %16 %+4
Järfälla kommun21 %13 %+8
Lidingö kommun15 %5 %+10
Nacka kommun15 %10 %+5
Norrtälje kommun18 %18 %0
Nykvarns kommun9 %6 %+3
Nynäshamns kommun21 %9 %+12
Salems kommun15 %9 %+6
Sigtuna kommun27 %19 %+8
Sollentuna kommun14 %4 %+10
Solna kommun14 %7 %+7
Stockholms kommun35 %24 %+12
Sundbybergs kommun22 %20 %+2
Södertälje kommun20 %16 %+4
Tyresö kommun13 %8 %+5
Täby kommun6 %-3 %+9
Upplands Väsby kommun16 %0 %+16
Upplands-Bro kommun21 %10 %+11
Vallentuna kommun14 %10 %+4
Vaxholms kommun13 %6 %+7
Värmdö kommun10 %8 %+2
Österåkers kommun3 %-1 %+4

– Ett val står för dörren och ingen politiker kan blunda för den enorma lärarbrist som råder. Lärarbristen påverkar både kvaliteten på undervisningen och arbetsmiljön. Det går inte att spara bort lärarbristen, varje kommun måste lägga upp en kompetensförsörjningsplan med tydliga åtgärder för högre löner och lägre arbetsbelastning, säger Johanna Jaara Åstrand.

Analysen baserar sig på den så kallade standardkostnaden som är ett mått för vad skolan borde kosta i en kommun utifrån lokala förutsättningar. Denna schablonuträkning påverkas bland annat av hur många barn i skolålder det bor i kommunen. I vår analys har vi jämfört respektive kommuns standardkostnad med den faktiska kostnaden för skolan.

Mer om vad standardkostnaden innebär kan du läsa om här

Hela granskningen finns på Lärarförbundets temasida