Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ vann Guldlänken 2019

0
84

Det blev Stockholmskommunernas gemensamma öppna data-initiativ ÖDIS som tog hem det prestigefyllda digitaliseringspriset Guldlänken.

Bakom priset står Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Vinnova och Regeringskansliet. Guldlänken delades ut av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman under SKL:s konferens Offentliga Rummet i Västerås.

– Priset är ett erkännande till alla kommuner i Stockholmsregionen som deltar i arbetet med att ta fram gemensamma öppna data. Senare i år öppnar vi vår nya regionala öppna data-portal och släpper de första gemensamma dataseten, säger Beatrice Sablone, som tillsammans med Agust Wadström är projektledare för ÖDIS-initiativet.

Projektledarna Agust Wadström och Beatrice Sablone tog emot priset av energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman.

ÖDIS drivs gemensamt av Stockholms stad och Storsthlm med 26 medlemskommuner. Projektet finansieras även av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Syftet med ÖDIS är att skapa nya möjligheter till tillväxt och innovation för små och medelstora företag genom att tillhandahålla regionalt täckande öppen data via standardiserade API:er. Prioriteringarna av vilka nya öppna data som ska tillhandahållas sker utifrån användarna av öppna data och deras behov.

Mats Gerdau, förbundsordförande i Storsthlm:
– Vi är oerhört stolta över utmärkelsen som inte hade varit möjlig utan en bred förankring över kommungränserna i länet. Förutom att öppna data gynnar både näringslivet och innovationer så är projektet även en katalysator för att skapa ordning och reda bland kommunernas datamängder.

Stockholms stads IT-direktör Johanna Engman:
– ÖDIS är ett unikt regionalt samverkansprojekt och det är väldigt roligt att initiativet belönas med Guldlänken. ÖDIS-samarbetet kommer att bidra till ett ökat utbud av öppna data som kommer att leda till att kommuner och företag i regionen kan skapa nya och bättre tjänster till våra invånare.

Ur juryns prismotivering:
“Projektet ÖDIS är ett gott exempel på hur vi kan utveckla en smartare välfärd, som innefattar nya arbetssätt och beteenden med stöd av ny teknik. ÖDIS har med hjälp av digitaliseringens möjligheter och med ett arbetssätt som utgår från efterfrågan och behov öppnat upp offentlig data.”

Storsthlm är en samverkansorganisation för kommunerna i Stockholms län. Vårt uppdrag är att stärka kommunernas möjligheter att nå sina mål om välfärd och service för medborgarna. Tillsammans löser vi problem och skapar möjligheter för alla som lever och verkar i våra kommuner.