- Annonser -

I SKL:s årliga jämförelser av kommunala grundskolor i Sverige stiger Norrtälje kommun från plats 91 till 52. Meritvärdet bland niondeklassare blir det högsta någonsin i Norrtälje kommun, då det stiger från 216,5 till 228,2.

I och med ökningen av meritvärdet och den sammantagna rankningen ligger Norrtälje kommun bland topp 25 procent av kommunerna i Sverige för respektive kategori. Även antalet niondeklassare i kommunala skolor som uppnått kunskapskraven för alla ämnen har ökat från 71 till 77 procent.

— Vi gläder oss över den positiva utvecklingen, som är ett resultat av skickliga lärare och alla skolledares och medarbetares fina insats. Och förstås våra elevers arbete. Det ger oss en bra plattform för fortsatt utvecklingsarbete under de kommande åren, säger Eva Wetterstrand, direktör för barn- och utbildningskontoret.

I och med ökningen av meritvärdet och den sammantagna rankningen ligger Norrtälje kommun bland topp 25 procent av kommunerna i Sverige för respektive kategori.

Behörigheten till samtliga gymnasieinriktningar har ökat. Andelen niondeklassare i kommunala skolor som är behöriga till yrkesprogram har stigit till från 80,8 till 84,3 procent. Till ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen har behörigheten ökat från 78,2 procent till 84,6. Behörigheten till naturvetenskaps- och teknikprogrammen har stigit med cirka fem procentenheter till 82,5 och respektive siffra för estetiska programmet är 82,8 procent.

Under 2019 fortsätter arbetet med att förstärka det systematiska kvalitetsarbetet bland skolpersonal. Det kommunala skolutvecklingsprogrammet samt skolverkets riktlinjer fortsätter vara styrande i detta arbete, med målet att vara i topp 40 av Sveriges kommuner i SKL:s öppna jämförelser 2020.

- Annonser -