- Annonser -

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över personer som mist livet vid drunkningsolyckor visar att 18 personer förolyckades under juni 2018, lika många som 2017. Totalt har 62 personer omkommit genom drunkningsolyckor 2018, samma period 2017 omkom 55 personer.

2018juni2017
1fritidsbåt3
1fiske3
12bad3
4övriga10
18Totalt18

Den dystra utvecklingen håller i sig och juni månad visar på ett högt antal omkomna till följd av drunkningsolyckor. Det som framför allt sticker ut är antalet omkomna i samband med badolyckor, som visar på 9 fler än föregående år. Samtliga av de andra aktiviteterna som kan härledas till dödsolyckorna minskar.

Några saker att tänka på i samband med bad som alltid rekommenderas:

 • Simma och bada tillsammans med simkunniga.
 • Simträna och motionera där du bottnar.
 • Testa din simkunnighet, först inne sedan ute! Klarar du att ta Simborgarmärket?
 • Barn under sex år och ej simkunniga barn och vuxna, behöver ständig övervakning och ska alltid finnas på en armlängds avstånd.
 • Låt inte syskon och/ eller ej simkunniga vuxna övervaka barnen.
 • Se till att ha flythjälpmedel nära tillhands om olyckan är framme.
 • Lär dig grundläggande första hjälpen vid drunkning.
 • Lär dig hjärt- och lungräddning.
 • Om ni vill koppla av med en bok eller korsord, läsplatta eller social medier, gör upp ett schema om vem som har kolla på barnen. Ta inte för givet att ”den andre har koll”!
 • Undvika att dricka alkohol i samband med bad.
 • Sök upp informationsskyltar som beskriver lokala förutsättningar
- Annonser -