Sveriges största kemiexperiment inspirerar 110 000 unga

0
324
Carl Walker , Frida Jardelid i Klass 3 i Stallets skola, Sollentuna testar årets Kemins dags experiment 2018 Foto: Ås a Näsman

På Kemins Dag genomför 110 000 barn och ungdomar Sveriges största kemiexperiment. Eleverna får tillverka små ”maskar” av kalciumalginat och undersöka vad som händer med dem i citronsyra- respektive och bikarbonatlösning. Målet är att deltagarna ska få upp ögonen för hur roligt och viktigt det är med kemi.

– Det råder stor kompetensbrist på våra kemiföretag. 4 av 10 företag har svårt att hitta kompetent personal, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM.

På Kemins Dag den 19-20 oktober kommer 110 000 barn och ungdomar från omkring 1 000 skolor genomföra Sveriges största kemiexperiment. I Norrtälje kommun kommer att experimentet genomföras på ett flertal skolor och tanken med dagen är att den ska väcka intresse för kemi, och samtidigt skapa nyfikenhet på svensk kemiindustri där behovet av nya medarbetare är stort de närmaste tio åren.

Kemins Dag riktar sig till barn och ungdomar från grundskolan upp till gymnasiet. Arrangörerna IKEM – Innovations- och kemiindustrierna, Nationalkommittén för kemi, Kemilärarnas resurscentrum och Kemisamfundet – hoppas att Kemins Dag ska inspirera, så att fler unga får upp ögonen för kemins möjligheter. 

– Kemikunskaper behövs inom en mängd olika områden, för att vi ska kunna förstå vår vardag och för att vi ska kunna utveckla nya hållbara produkter. Med hjälp av roliga experiment vill vi förmedla att kemi är ett framtidsområde, säger Helena Grennberg, ordförande Kemisamfundet och professor vid Uppsala universitet.

Kemiindustrin (raffinaderi, plast, gummi, kemi och läkemedel) är viktig för Sverige. Den står idag för en femtedel av svensk varuexport. Samtidigt upplever många svenska kemiföretag i dag att det är en utmaning att hitta rätt kompetens. När nu antal sysselsatta ökat för tredje kvartalet i följd blir kompetensbristen ännu mer akut. När det gäller nyckelfunktioner såsom tekniker eller ingenjörer anger ungefär 40 procent av företagen att de har stora svårigheter att hitta rätt personal. En annan allvarlig effekt av kompetensbristen är att den förhindrar övergången till cirkulära lösningar.

– När vi pratar med företagen om vad som är deras stora utmaningar så kommer alltid kompetensbristen upp. Särskilt tråkigt är det förstås när övergången till mer cirkulära produktionsmetoder och nya hållbara produkter försenas på grund av begränsade personalresurser, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM.

Kalciumalginat som tillverkas i årets experiment kan användas för att kapsla in läkemedel så att läkemedelssubstanser klarar att passera den sura magen och nå tunntarmen där de frigörs och kan tas upp av kroppen. Ett exempel på hur livsviktig kemin är.