Trafikolycka med två lastbilar på E18 – ”Trafiken flyter vid kl 14.45 på normalt”

En trafikolycka inträffade ca 11.30 mellan Brottby och Gillinge, södergående E18. Det var en lastbil som vält och blockerade hela E18.

Det uppstådde tittköer i norrgående riktning. Det uppmanades till extra försiktighet på den aktuella sträckan under räddningsarbetet.

*Uppdatering*

Anledningen ska ha varit en trafikolycka med två lastbilar. Polis och Räddningstjänst har tagit hand om skadade. De får nu vårt och det är oklart hur många som har skadats. Bärgningsarbetet pågick i flera timmar och trafikanter fick hitta alternativa vägar.

Trafikverket meddelade vid cirka 14.45 att räddningsarbetet var avklarat och att trafiken flyter på normalt.