Utökat område för kommunala ordningsvakter i Norrtälje

0
389

Området där kommunen får ha kommunala ordningsvakter i Norrtälje stad fördubblas (så kallat LOV 3-område). Men inte alls i den omfattning kommunen önskat.

En del i kommunens trygghetssatsning är att låta kommunala ordningsvakter patrullera på platser där invånare upplever otrygghet och där det finns brottslighet. Det så kallade LOV 3-området utökas nu i Norrtälje stad. Kommunen har undersökt möjligheten att få ha ordningsvakter i hela kommunen men fått nej av Polismyndigheten. Kommunen ansökte då om utökade områden i såväl Norrtälje stad, som Rimbo och Hallstaviks tätort, men fick bara en begränsad utökning i Norrtälje stad.

– Med tanke på Polisens bristande resurser är det bra att vi får utökat LOV3-område i Norrtälje stad. Men det är beklagligt att vi inte får välja själva var vi ska sätta in kommunala ordningsvakter. Det gör att vi inte kan arbeta för en trygg och säker kommun på det sättet vi vill, säger Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande.

I dag har kommunen två ordningsvakter som patrullerar i våra tre LOV 3-oråden och de har breda befogenheter, och ska arbeta med ordningsstörande moment, till exempel personer som stör ordningen, är berusade eller begår brottsliga handlingar.

– Våra ordningsvakter är en viktig bit i kommunens arbete med trygghet och säkerhet. De är väldigt samspelta med både oss från kommunen och med våra kommunpoliser, säger Olof Sigfrid, kommunens säkerhetschef.

– Likt många andra kommuner vill vi ha ett LOV3 för hela kommunen. Det är synd att vi blir begränsade av Polisens bristande resurser. Deras ovilja att låta oss verka på det sättet som vi anser nödvändigt begränsar våra möjligheter att kunna förstärka invånarnas trygghet och säkerhet, säger Bino Drummond.

En annan del i kommunens trygghetssatsning är att införa kamerabevakning på flera platser i kommunen. De platser som är aktuella i första hand är pendlarparkeringarna i Rösa, Ledinge och vid Campus Roslagen. Men även andra brottutsatta platser i kommunen är aktuella för kamerabevakning. Tyvärr är datainspektionens handläggningstider just nu över sex månader och kommunen har ännu inte fått svar på ansökningar som lämnats in.

Fakta LOV 3
Norrtälje kommun har LOV 3-områden i Norrtälje stad och i centrala Rimbo och Hallstavik. LOV 3 innebär att ordningsvakter får tjänstgöra enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter (LOV) efter särskild prövning av Polismyndigheten.

Mer information om ordningsvakter hittar du på https://polisen.se/lagar-och-regler/ordningsvakter/