Välkommen till 2019 – men vad är det för år i andra länder?

0
1462

Välkommen till år 2019, det år som flest länder använder sig av och som dessutom var det år som filmen Bladerunner från 1982 utspelade sig i från. Vår tideräkning utgår från det år som Jesus ansetts ha fötts, men många länder runt om i världen har sina egna utgångspunkter för sin tideräkning och Nordkorea har nu årtalet 108 i sina kalendrar som baseras på den evige presidenten Kim Il Sungs födelsedatum den 15 april 1912. Den assyriska kalender visar år 6769 som utgår från grundandet av staden Assur (Ashur). Vi listar några av världens olika tideräkningar.

Gregorianska kalendern – år 2019
Gregorianska kalendern eller nya stilen är den kalender som används i de flesta av jordens länder. Den föreslogs av Aloysius Lilius och antogs av påven Gregorius XIII den 24 februari 1582. Den utgår liksom den julianska kalender från att år 0 är när Jesus föddes.

Thailändska kalendern – år 2562
Den thailändska solkalendern är en variant av den buddhistiska, och används jämte den gregorianska kalendern i Thailand. Det är landets officiella kalendersystem sedan 1888. Sedan 1941 infaller det thailändska nyåret den 1 januari (tidigare den 31 mars).

Judiska kalendern – år 5779/5780
Den judiska kalendern (eller hebreiska kalendern) har sin utgångspunkt i världens tillkomst, vilket enligt den mosaiska skapelseberättelsen är den 1 oktober år 3761 f.Kr.

Muslimska kalenderna – år 
Muslimska kalendern eller islamiska kalendern är en månkalender. Tideräkningen börjar 16 juli 622 då profeten Muhammed emigrerade från Mekka till Medina.

Persiska kalendern – år
Den persiska kalendern eller jalalianska kalendern är en solkalender, där nyår inträffar vid vårdagjämningen. Den persiska kalendern har sitt ursprung i den zoroastriska kalender som utarbetats av mager på akemenidisk tid. Sin nuvarande utformning fick kalendern 1925. Den har sitt ursprung i jalalianska kalendern, som använts sedan 1000-talet.

Nengokalendern (Japan) – år Heisei 31
Japansk tideräkning eller nengo utgår från kejserliga regeringsperioder och den senaste påbörjades 1989. Liknande system har även funnits i Kina, Korea och Vietnam, men det är bara i Japan det fortfarande är i bruk. På officiella dokument används i regel nengo-systemet, medan det i vardagligt bruk blandas friskt med den västerländska tideräkningen.

Sakakalendern – 1941/1942
Sakakalendern, eller Shaka Samvat är ett av två officiella kalendersystem i Indien. Den andra är den gregorianska kalendern. Kalendern har använts i sin nuvarande form sedan 1879. Nyårsdagen infaller den 22 mars i Sakakalendern (den 21 mars på skottår).

Buddistiska kalendern – år 2563
Den buddhistiska kalendern är en lunisolarkalender som räknar från året då Buddha dog (gick in i parinirvana). Buddha anses ha dött vid 80 års ålder, men vilket år då han föddes är oklart, och det finns därför ingen enskild buddhistisk kalender. De olika ansedda datumen för när Buddha dog är mellan år 2420 f.Kr och år 290 f.Kr. I de theravadabuddhistiska länderna antas Buddhas död ha skett år 544/543 f.Kr.