Vem vill ha 3.000 nya skattebetalare? Den dolda skatten i skärgården

Cirka 6.000 i Norrtälje har sophämtning året runt men ett fåtal är skrivna på sina fastigheter och betalar således ingen skatt i kommunen

0
468

När helgen lider mot sitt slut så väljer många att resa tillbaka till sin huvudbostad, ofta i Stockholm, men många väljer även numera att stanna kvar på sitt fritidshus. Ett sätt att notera denna trend är att sophämtning sker året runt. En del av dessa spenderar mer nätter på sitt fritidshus men är samtidigt skrivna på annan ort.

Det innebär att kostnaden för den offentliga servicen blir högre och svårare att planera när fler och fler gör om fritidshuset till ett permanentboende. En del av dessa är fortfarande skrivna på annan adress av olika skäl, ett kan vara den höga kommunala skatten. Det får konsekvensen att kommunen inte kan beskatta dessa invånare trots att kostnaderna blir högre för kommunen. Detta gäller naturligtvis inte alla och kanske anser vissa att de inte får ut något av den kommunala servicen då de bor i landsbygd eller skärgård vilket leder till att skattemoralen minskar.

Det kan vara ett välfärdsbrott när medborgare spenderar mest nätter i kommunen men är skriven på en annan adress. I vissa fall är adressen en postbox vilket blir svårt att spendera en natt i och då kan det vara tal om bedrägeri. Skatteverket gör löpande kontroller var personer är folkbokförda och kanske är problemet större i Norrtälje som har flest fritidshus i landet.

Om fler gör rätt för sig så skulle kommunens skatteintäkter öka och den kommunala servicen byggas ut då underlagen är mer korrekta. Många av de berörda skulle få möjlighet att påverka den lokala politiken och statistiken skulle bli mer rättvisande. Mycket av samhällsplaneringen utgår från folkbokföringen och om den är missvisande blir det svårt att dimensionera utbyggnaden av välfärden.

Låt oss göra en räkneövning: Om 25% av de berörda 6.000 hushållen skulle visa sig spendera mest nätter i Norrtälje så är det 1.500 hushåll. Om två personer bor i varje hushåll så är detta 3.000 personer.

Detta skulle då innebära att Norrtäljes tillväxt sker på landsbygden och i skärgården och skulle kunna leda till att både skatten i kommunen sänktes och den kommunala servicen byggdes ut till att omfatta landsbygd och skärgård.

3.000 personer i befolkningsökning är massivt för Norrtälje och skulle förändra kommunens ekonomi. Om fritidshusen fortsätter att förvandlas till permanentbostäder och inflyttningen sker med korrekt folkbokföring så kanske detta kan vara kommunens lösning på en budget i balans. Den efterlängtade befolkningstillväxten kanske redan har skett. De centralt politiska styrda strategierna och planerna brukar ofta inte bli vad som var tanken. Kanske döljer det sig en skatt i Norrtäljes landsbygd och skärgård, det gäller bara att gräva fram den.

Johan Pensar, skärgårdsbo