- Annonser -

Så var det dags att försvara de äldre i våre kommun igen.
För ett antal år sedan tog man bort de traditionella ålderdomshemmen. Vi skulle få åldrasi hemmet med rätt till hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Tanken var säkert god då de flesta äldre föredrar att bo kvar hemma framför att vårdas på institution.
Sedan pirvatiserades delar av äldreomsorgen och den borgerliga majoriteten införde vårdval även i äldreomsorgen. I Stockholmk är vårdvalet knappast något problem då de
äldre bor relativt koncentrerat. Men i Norrtälje kommun ser det annorlunda ut eftersom
man är den till ytan tredje största kommunen i Stockholms län. De äldre som är i behov av hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilietring bor därför avsevärt mer utspridda vilket
skapar problem när man tillämpar Stockholms vårdvalsmodell.

Därför har Kommunalförbundet vård och omsorg flyttat ansvaret för de problem vårdvalet
skapar genom att inför4a nya regler för de företag som arbetar med hemtjänst. hemsjukvård och hemrehabilitering. Man kallar det för natt man ”effektiviserar”men det är
naturligtvis ”fake news”. Man betalar inte längre för utförarnas restid utan bara för den tid
som dessa är hos brukaren. Man har också tagit bort systemet att betala för besök som avbokas av brukaren. Man har alltså på detta sätt lagt över ansvaret för politiska beslut på
de företag som har avtal med kommunen. Ett avb dessa bolag, Tiohundra AB öger man själv d v s kommunen och Landstinget äger bolaget. Tiohundra AB har också drabbats av
sänkningen av intäkterna och redovisar 2017 en förlust på hemtjänst på 12 miljoner kronor
som måste täckas av skattebetalarna.

De privata utförarna som inte har någon som täcker deras förluster kommer med största
sannolikhet att försvinna och då kommer vårdvalet att försvinna och våra äldre kommer att anvisas vårdgivare oavsett om mkänner förtroende för denna eller inte. Konkursen ä’r redan verklighet för flera och ytterligare fler kommer att följa. Man måste fråga sig om detta är ett sätt att vinstbegränsa i välfärden? I så fall är det en tragedi för flera av ägarna till dessa privata bolag är kvinnor somk inte gör några vinster överhuvudtaget och de har
många anställda som nu riskerar att förlora sina jobb.

Men allvarligast är den intigritetskränkande behandling man utsätter de äldre för genom att
man inte längre kommer att få välja utförare. Men som om det inte vore nog med detta så har Kommunalförbundet vård och omsorg beslutat att höja taxorna för hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabiltering med mellan 15-25%. Detta har inneburit att många kommer att tvingas avstå från hemtjänst för att de inte har råd. Sverige har 300 000 fattigpensionärer som lever på existensminimum efter att ha arbetat hela sitt liv.

Det är inte accepetabelt att våra politiker behandlar våra äldre på detta kränkande sätt. I vår kommun utgör de äldre mer än 30 procent av den röstberättigade befolkningen. Kanske är det dags att man gör sin röst hörd nu innan man åter sätts på undantag?

- Annonser -