- Annonser -

Återigen verkar det som som våra tjänstemän i Norrtälje kommun inte har förstått de grundläggande värderingar som kommunfullmäktige antagit.

Alla ni som genom åren köpt glass hos Conny i hans glassstånd utanför Apoteket skall nu veta att det inte blir någon verksamhet för Conny där. Hans plats har tagits över utan att Conny tillfrågats av familjen Bergström (ägare till Glassberget).

Conny som hyrt denna plats i över 10 år väntade sig naturligtvis att bli erjuden platsen även i år. Tidigare har dessa ärenden handlagts av tjänstemannen Liselott Darnell och det har alltid fungerat bra.  Men i år har just Connys ärende och plats handlagts av Gatu och parkchefen Helena Lott (fälld för mutbrott på sitt tidigare arbete) som beviljat Glassbergets
ansökan om att överta Conny plats.

Som vanligt styrs inte besluten i vår kommun efter principen lika för alla d v s naturligtvis
borde Conny efter tio års verksamhet som uppskattats av många oss fått ha kvar sin plats. Men så fungerar det inte i Norrtälje kommun.

Norrtälje Nyheter kommer på måndag att följa upp detta ärende med ansvariga tjänstemän.

- Annonser -