Allt fler politiker säger nej…

0
208

Frågan är hur väl Samverkansstyret förankrat sitt för slag om skolnedläggelse. Att man inte gjort det bland medborgarna torde inte vara någon hemlighet och det har väckt mycket ont blod. Men vad som kanske är ännu värre är att man inte förankrat förslaget hos övriga politiker. Vi minn alla som deltagit i kommunen presskonferenser om skolan hur kommunalråden betonade att man skulle ta fram ett förslag som var förankrats hos samtliga partier och så inledde man också projektet. På de första presskonferenserna deltog representanter för andra partier för att visa hur överens man var. Då handlade det om alla barns lika rätt till utbildning. En formulering som knappast någon politiker kan invända mot. Men när man gick vidare och började beröra de känsliga frågorna kom, så splittringen. Man trodde då att Samverkansstyret skulle slå till reträtt och försöka att åter samla trupperna för att kunna nå enighet. Men tydligen tyckte Samverkansstyret att det räckte med att få med de egna partierna och man ”mörkade” därför förslaget även för politikerna i Barn och skolnämnden. Men när Centerpartiets medlemmar såg hur många skolor förslaget omfattades drog man back. Samverkansstyret drog då tillbaka förslaget för ”kvalitet6ssäkring”.

Efter ytterligare två veckor presenterades så det ”kvalitetssäkrade” förslaget som delades vid AU mötet den 9 maj på eftermiddagen efter årets kortaste presskonferens där media fick materialet. Men nu blev det tvärstopp och kritiken blev kraftig. Bino Drummond (M) klargjorde att han aldrig skulle ha hanterat skolfrågan på detta sätt och Robert Beronius (L) talade om oprofessionell hantering av skolfrågan. Nu har
ROOP och SD klargjort att man ej accepterar stängning av några småskolorna, Liberalerna har meddelat att man ej kommer att rösta för förslaget, Moderaterna har aviserat att man kommer med ett eget förslag liksom Vänsterpartiet. Kristdemokraterna har inte tydliggjort något ställningstagande.

Så av den omtalade uppslutningen kring Samverkansstyrets förslag verkar det nu bara bli partierna som ingår i Samverkansstyret som kommer att rösta för sitt eget förslag. Detta kan bara tolkas som att man inte alls lyckats i sin ambition att få med sig de övriga partierna. Det råder heller knappast någon tvekan om natt det finns en inre opposition mot förslaget i varje fall hos Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Under de diskussioner som förts har det även framkommit att de tre skolor som man undantagit i förslag nummer två (Söderbykarl, Skebo och Vätö) alla ligger på orter som är starka Centerfästen med många Centerväljare.  Vidare förefaller de besparingar i storleksordning 30 miljoner som förslaget 2013 beskrev nu har krympt till ca 2,5 miljoner om några år.  Många av de argument som framförts för att stänga de små skolorna har också minskat i trovärdighet. Varför stänger man t ex skolor som har bättre elevresultat än de man behållet? Har kommunen rätt metoder för att rekrytera lärare? Man har uppenbart inte ens kontaktat de lärare som bor i Norrtälje men arbetar på andra orter? Varför hänvisar politikerna i Samverkansstyret till skolutredningen? Där finns överhuvudtaget inte förslag om att stänga skolor. Tvärtom rapporterar konsulterna att Skolmyndigheterna vid deras kontakter inte haft någon uppfattning om skolor skall vara små eller stora. Att Samverkansstyret nu också aviserat besparingar på skolan de närmaste två åren med 80 miljoner ökar knappast trovärdigheten.

Det råder knappast någon tvekan om att Samverkansstyret tappat kontroller över skolfrågan och att de borde göra halt och utvärdera sina bedömningar och hur de förankrat sitt förslag. Kanske är det dags att
bromsa frågan och inleda nya diskussioner med medborgare och politiker från andra partier innan Samverkansstyret förlorar all trovärdighet och kanske också makten.

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här