Även politiker måste hålla sig till sanningen…

0
226

Stolta redovisar minoritetsstyret nya skolresultat och visar i ett pressmeddelande att meritvärdet för årskurs 9 ökat jämfört med föregående år.

”Meritvärdet har ökat från 215,9 (2017) till 228,5 poäng (2018) och dessutom ökar elevernas behörighet till gymnasiet för både flickor och pojkar.

Meritvärdet på 228,5 för niondeklassare i kommunala skolor är det bästa som hittills uppmätts. Resultaten för andel gymnasiebehöriga har ökat från 77,1 procent till 84,5 procent. Bland pojkar har snittet höjts från 193 till dagens 211,3 vilket kan jämföras med flickornas 243,9 till dagens 246″

Men är detta verkligen ett resultat av den förda politiken där man samlat barnen i stora enheter som ibland byggts upp av baracker,
låtit barnen öka skoldagen genom längre resor, sparat in på vikarier,
gått med stora förluster på skolmaten och dragit in resurser för elevstöd till svaga elever.

I så fall kommer naturligtvis meritvärdena att öka ytterligare nu när minoritetsstyret aviserar nya besparingar. Denna gång är det skolorna som inte klarat sparkraven på 30 miljoner och därför tas nya tag från de styrande politikerna.

Är dessa siffror korrekta och är jämförelsen riktig? Uppenbart är att kommunen har andra siffror än Skolverket? Vilka barn ingår i siffrorna? Är det alla nior i skolorna i Norrtälje kommun eller har man som tidigare undantagit vissa grupper. Vår kollega Norrtelje Tidning publicerade i en artikel i går om detta utan att kommentera siffrorna?

Visserligen är det valår men det känns ändå angeläget att den information man sänder ut är tydlig och att man anger källa och vilka metoder som använts. Det känns också lite underligt med två pressmeddelanden om skolans framsteg på en dag men ingenting om de besparingar inom området som nyligen presenterades.

Personligen tror jag inte att ökningarna av elevernas prestationer (om detta är korrekt) beror på de styrande politikernas iver att spara pengar eller att man samlas i större enheter utan det är snarare så att man skall gratulera lärare och elever till en fin prestation trots ogynnsamma förutsättningar. Skolans resultat skapas i den dagliga kontakten mellan lärare och elever inte av politiker med diffusa skolutvecklingsprogram.

Att belöna elever och lärare med ytterligare nedskärningar om de gjort en sådan prestation känns i högsta grad osmakligt. Det återstår alltför mycket innan Norrtälje kommun kan vara stolta över sin kommunala
skolas kvalitet.