- Annonser -

Nu lägger Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet fram ett förslag om vinstbegränsning till 7 procent för företag som arbetar inom välfärden. Detta har
Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt drivit som ett mantra i flera år och nu har han alltså fått med sig Socialdemokraterna som sannolikt känner maktpositionen gunga när deras
samarbetspartner Miljöpartiet nu riskerar att åka ur riksdagen.

Nu föreligger väl knappast någon risk att förslaget kommer att gå igenom i riksdagen då den borgerliga alliansen redan sågat det och Sverigedemokraterna kommer väl knappast
heller att stödja ett sådant förslag.

Men med största sannolikhet görs då frågan om vinster i välfärden till en valfråga och då känns det angeläget att vi ser skillnaden mellan politisk ideologi och praktisk verklighet.
Socialistblocket vill i grunden att de mesta skall drivas med det offentliga som huvudman. Man har uppenbart inte lärt sig någonting av de positiva effekterna som under de senare åren blivit allt tydligare när den offentliga verksamheten konkurrensutsätts. Nyskapande pedagogik i våra skolor finns det många exempel på medan den kommunala skolan i alla fall i vissa kommuner inte lyckats stärka sin kvalitet.

Några av de argument som används i debatten saknar all verklighetsförankring. Så till exempel påstås det att de privata skolorna segregerar eleverna och bara tar de som är bäst. Här måste vi skilja på de privata skolor där föräldrarna betalar höga avgifter och som inte finansierar sin verksamhet med skattemedel. Men de stora flertalet privata skolor arbetar med samma skolpeng som de kommunala skolorna och de måste därför använda samma kösystem som de kommunala skolorna. Ingen kan ”köpa” sig före i kön.

Att betygsgenomsnitten ofta är bättre i de privata än i de kommunala skolorna beror på att man i många fall har en mindre störande arbetsmiljö, bättre disciplin, effektivare åtgärder
för att höja studiemotivation, högre status för lärare och tydligare ledning. Observera att detta är en generell uppfattning och att undantag förekommer. Det finns naturligtvis både privata och kommunala skolor som inte klarar kvalitetskraven och i dessa måste andra åtgärder än vinstbegränsning vidtas.

Det bör också noteras att vi har fritt skolval och om det vore så som Jonas Sjöstedt påstår att de privata skolorna har färre lärare och drar ned på alla kostnader för att prioritera vinsterna så skulle vi föräldrar knappast välja sådan skolor.

Personligen har jag svårt att förstå att idéerna om vinstbegränsning i skolor skulle kunna ha någon annan bakgrund än de rent socialistiska att ”alla barn skall gå i samma skolor”.
Inte gör det mig någonting om framgångsrika entreprenörer skapar skolverksamheter med hög kvalitet i undervisningen och nöjda barn och föräldrar också tjänar pengar på att de är skickliga på att undervisa. Varför skall mina skattepengar i så fall gå till en kommunal skola som jag tycker är sämre men som har högre kostnader och inte gör någon vinst.

Vad gäller vinstbegränsning i äldreomsorgen så vore det bättre om man anställde folk i kommunerna som är bättre på att upphandla och som kan mäta kvalitet i utförarnas verksamheter. Många av de mindre företagen inom äldreomsorgen har inga vinster och därmed dålig förmåga att investera i nya metoder, ny teknik och vidareutbildning av den egna personalen. De kommunala verksamheterna får sina underskott täckta med skattemedel när kommunen betalar allt för dåligt. Om man vill ha bort de stora investmentbolagen inom äldreomsorgen kan man enkelt införa en regel att man måste arbeta operativt i verksamheten för att få lämna anbud och vara ägare.

Idéerna om vinstbegränsning skulle också skapa ett farligt utrymme för att fuska. Precis som man i åratal gjort inom assistansbranschen. Om man bara får göra en viss vinst ser man  naturligtvis till att den blir det tillåtna. I varje fall den vinst man visar. Sedan kommer naturligtvis frågeställningen om inte alla företag som får sina intäkter i skattepengar borde vinstbegränsas? Då skulle en stor del av Sveriges näringsliv bli kontrollerat av den offentliga sektorn.

Nej det är nog klokare att skapa rätt kompetens i köparledet och sätta upp tydliga krav på den kvalitet man kräver i sina upphandlingar. Det är här det brister när företag som arbetar i välfärden ges tillfälle att göra övervinster. Detta visar sig inte minst i de verksamheter inom offentlig sektor som man själv driver. Både inom skola och äldreomsorg.

Nej låt oss behålla vår valfrihet som självklart skall gälla för alla oavsett vad vi väljer. Men mångfald krävs om valet skall vara något annat än en formalitet. Vinstbegränsar staten
så försvinner många privata skolor och vårdföretag.

- Annonser -