Den som gräver en grop åt andra faller ofta själv däri….

0
241

Rubriken är hämtad från ett gammalt svenskt ordspråk som i nuläget är mycket gångbart i Norrtälje kommun. Chef efter chef lämnar sina uppdrag, av egen fri vilja, eller därför att de uppmanas att sluta. En del får avgångsvederlag som skattebetalarna i Norrtälje kommun får stå för. Avgångsvederlagen är kanske berättigade i de fall där ingen skälig grund för att avsluta anställnigen föreligger men när de når nivåer på tiotals miljoner är det nog rimligt att vara mer restriktiv.

Det man framförallt förvånas över är att förändringsarbetet (för det är väl det detta handlar om?) tar så lång tid. Ibland behöver organisationer förändras och utvecklas för att möta nya utmaningar. Vid valet 2014 fick vi ett minoritetsstyre som säkert med goda avsikter anställde en ny kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg. Hon påbörjade ganska snart detta förändringsarbete som syftade till att förankra den värdegrund som Norrtäljes kommfullmäktige antagit.  

” Invånaren först – Allas lika värde – Höga förväntningar. Att arbeta i en kommun är något att vara stolt över, förutom att vara en del av samhällets demokratiska grund, är vi alla som jobbar i  kommunorganisationen en del av våra invånares så viktiga vardag. Det handlar om barnen i skolan och förskolan, vatten och avlopp, berikande fritid, omvårdnad av våra äldre, samhällsbyggande och mycket mera”.

Men den turbulens som under de senaste två åren registrerats hos såväl chefer som medarbetare rimmar dåligt med den antagna värdegrunden. Det är väl känt från forskningen att en organisation som inte mår bra får svårt att ge kvalitativ service åt medborgarna. Det är i sammanhanget också viktigt att komma ihåg att kommunens tjänstemän i många fall också är kommuninvånare.

Det är nog dags att slutföra förändringsprocessen nu och återställa god stämning och trygghet i den kommunala organisationen. Ingen orkar leva i ständig förändring och med vetskapen om att man nästa vecka kanske ställs inför nya krav. Men kanske krävs det nyval för att åstadkomma detta?