- Annonser -

Nu kommer information om att kommunen skjutit upp byggandet av den nya bron mellan hamnen och Societetsparken. Att detta besked kommer alldeles efter att Index International AB meddelat att man skjuter upp byggandet av kvarteret magasinet känns inte som någon tillfällighet. Bron som skulle ha kostat 27 miljoner (!) och ha varit öppningsbar har försvarats med att detta handlar om en investering och att man således inte om man avstått bron kan låta bli att sparade 30 miljoner som skolan skall dra ner bara i år. Invånarna i Norrtälje kommun är rasande och har beskrivit detta i hundratals kommentarer. Men inte för att man skjuter upp byggandet av bron utan för att man tänkt bygga den. Man ville hellre att de 27 miljonerna går till skola och äldreomsorg. detta har bemötts av några politiker som menar att man jämför äpplen och päron och investeringspengar inte kan användas i drift?

Detta fullständigt vansinninga resonemang om att investeringar inte skulle vara att jämföra med kostnader måste innebära att kommuen varken amorterar eller betalar ränta på de väldiga belopp som man nu lånar upp. Så är det naturligtvis inte men man räknar däremot att bron skall betalas av markförsäljningen i hamnen. Men så  skall ju också de 1,4 miljarder som exploateringen i hamnen kostat kommunen finansieras.

Men när nu hamnprojektet skakar i sina grundvalar och man skjuter på det ena projektet efter det andra kanske byggföretagen inte är lika villiga att betala?

Norrtälje kommun hade tidigare en upplåning som uppgick till ca 500 miljoner vilket betyder att alla invånare i kommunen är skyldiga ungefär 20 000 kr. De senaste siffrorna tyder nu på att man ökat upplåningen till ca 4000 miljoner (4 miljarder vilket skulle betyda ca 80 000 kr per individ). Denna upplåning gör man alltså för att nya medborgare skall flytta hit och för att få pengar till exploatering och infrastruktur för dessa.

Samtidigt tvingas de som redan bor här acceptera nedskärningar i den kommunala servicen eftersom pengarna behövs till investeringarna. Detta har redan drabbat skolan (sparkrav på 90 miljoner, stängda skolor, anmälningar till skolinspektionen, större klasser, äldreomsorgen genom avgiftshöjningar för hemtjänst och nedskärningar för hemtjänstföretagen (Tiohundra back 12 miljoner) och kulturen genom att subventionerna på av kommunen hyrda lokaler tagits bort.

Är det inte dags att ändra kommunens utvecklingskoncept? Se till att invånarna som redan bor här får valuta för sina skattepengar! Nöjda kommuninvånare marknadsför idén med att bo här och fler flytta hit. Men då behöver vi politiker som kan räkna och skriva eller kort sagt har en annan kommersiell bakgrund än våra nuvarande makthavare. Vi behöver en Macron (Frankrikes president) som vågar utmana etablissemanget och som kan återskapa vårt förtroende för politiker och demokrati.

- Annonser -