- Annonser -

Norrtälje kommuns organisation har länge varit föremål för diskussion och man har löpande genomfört förändringar utan att turbulensen lagt sig. Chefer och medarbetare slutar eller blir uppsagda. Avgångsvederlagen haglar även över dem som blir uppsagda och miljoner av skattebetalarnas pengar rullar ut ur kassan. Kommunfullmäktiges beslutade värdegrund ”medborgaren först” synes långt avlägsen när man inte ens orkar koppla ur sin
telefon när man lämnar sin arbetsplats och när cheferna inte ringer tillbaka när man söker dem.

När kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg tillträdde sin tjänst lät hon meddela att hon påbörjat ett förändringsarbete. Sedan dessa har också åtskilliga lämnat organisationen och ersatts av nya krafter. Men viktiga frågor som hur man ökar tillgängligheten och servicen till medborgarna har förblivit obesvarade. Tanken när man skapade kontaktcentret som ersatte kommunens växel var väl knappast att dessa medarbetare skulle ersätta kommunens chefer i kontakten med medborgarna. Men så har det tyvärr blivit och för den som i kontakten med kommunen säker en ansvarig chef slutar samtalet ofta med ett löfte om att bli uppringd som  sedan aldrig uppfylls.

Effektiviteten i kommunens organisation borde också ifrågasättas av de som betalar kommunalskatten. Inte behöver man väl ha sex kommunalråd, 15 ledamöter och 15 ersättare i varje nämnd? Eller 61 ledamöter i kommunfullmäktige av vilka 75% aldrig deltar i någon debatt. Behövs verkligen direktörer som chefer för våra förvaltningar?
Behöver vi verkligen dessa kommunala bolag med ledande politiker i styrelsen som kvitterar ut årsarvoden på närmare 100 000. Behövs två kommunala bolag och en kommunal förvaltning som sköter kommunens fastigheter? Skall verkligen kommunen driva andra bolag än Roslagsbostäder som skall vara allmännytta. Frågorna hopar sig men ingen verkar bry sig om dem?

Nej vad Norrtälje kommun verkligen behöver är kompententa ledande politiker med förmåga att ansvara för den strategiska utvecklingen av hela kommunen. Men man behöver också en kompetent operativ kommunledning med chefer som både har förmågan att lyssna och tillräckligt hårda nypor när detta behövs. Men också med tillräcklig personlig integritet för att rätt kunna hantera de politiker vars roller enbart skall vara strategiska.

I en kommun där medborgarna betalar 33 kr i skatt per hundralapp är det rimligt att man frågar sig vad man får för pengarna. Kvalitet i skolan, integritet och bra service för de äldre
och sjuka, social trygghet för alla, bostäder och arbete är vi nog beredda att betala för att man hanterar men inte för chefer som inte svarar i telefon eller inte jobbar effektivt.

I dagens Norrtälje ges vi dagligen exempel på hur viktigt det är med rätt ledning. Både på politisk och på tjänstemannanivå.

- Annonser -
DELA