Ingrid Landin(MP), Ulrika Falk(S), Olle Jansson (S) och Anders Olander(C)
- Annonser -

LEDARE

Just nu pågår en folkomröstning i Norrtälje kommun. De kan man faktsikt helt undgå att märka om man inte är myckiet uppmärksam. Små skyltar utanför biblioteken talar visserligen om att ”Här kan man rösta” och visst finns det en instruktion på kommunen hemsida om den ””rådgivande folkomröstningen” men mycket mer är det inte. På de röstkort som skickats ut har man försäkerhets skull tryckt ”rådgivande” i rubriken så att ingen skall få för sig att det är folket som bestämmer.

Nu är det ju så att det är folket som valt de politiker som styr i vår kommun även om det bara är en minoritet av oss som röstat på dem som leder kommunen. Majoriteten av oss
har röstat på de partier som nu är i opposition. Tänk så det kan bli!

Man kan ju tycka att de som är i minoritet borde vilja ha fler röster och alltså lyssna till folket. Men det har man tydligt visat att man inte avser att göra. I stället har man gjort allt
för att försvåra för folket att uttala sin vilja. Ta frågeställningen som exempel som många har synpunkter på och menar är för otydlig.  Dock inte kommunens val och demokratinämnd och inte heller kommunfullmäktige trots att lagen om kommunal folkomröstning tydliggör att det är kommunen som fastställer frågeställningen. Att ha en fråga som omfattar alla glesbygdsskolor när den styrande minoriteten redan lagt ner alla utom en enda kan väl inte betraktas som särskilt inteligent. För inte skall vi väl öpnna skolor där det inte finns några barn kvar. En del ha ju flyttat när man stängde skolorna.
Inte skall väl kommunala skolor öppnas igen om föräldrara inte vill att deras barn skall gå där? Det råder knappast någon tvekan om att man gjort detta med avsikt. Avsikten är lika tydlig som när den styrande minoriteten röstade nej till folkomröstning i fullmäktige.

Med all önskvärd tydlighet visar den styrande minoritetens politiker att man inte vill att de som valt dem lägger sig i hur man styr kommunen. Man har glömt att vi lever i en representativ demokrati och vilka politikerna representerar.

Det är därför dags att säga ifrån till de maktfullkomliga politiker som just nu utgör ett hot mot den demokratiska processen i Norrtälje kommun. Rösta ”JA” i folkomröstningen och visa att faktiskt fortfarande folket som bestämmer. Säg ”JA” till dialog kring skolor i glesbygd, säg ”JA” til att utveckla landsbygden som är Norrtälje kommuns största tillgång.
Säg ”JA” till att värna om demokrati och medborgardialog. Du har till en 12 november på dig att bestämma dig. Det här handlar inte om politisk färg eller parti. Detta handlar om
den svenska demokratin. Du bestämmer…

- Annonser -
DELA