- Annonser -
Detta skrev jag ni maj 2016 när diskussionerna om skolans utveckling var som hetast
i Norrtälje kommun. Jag måste ärligt medge att jag inte ens i min vildaste fantasi tre år
senare snarast skulle se en tillbakagång när det gäller de kommunala skolornas kvalitet.
Barnen åker buss och går i skolan i baracklösningar, nya sparkrav på skolorna gör att
rektorer slutar och lärare protesterar. Matpengarna i skolan räcker inte och lokalerna är
ofta nedslitna och överfulla. I Rimbo rasar föräldrarna mot att kommunen ändrat
planerna för den nya Bålbroskolan och nya rapporter om kränkningar i skolmiljön visar att
Norrtälje kommun får allt svårare att erbjuda en kvalitativ utbildning för barn.
 
Ett minne från Facebook 2016

Tänk att hela skolutvecklingen i Norrtälje kommun nu politiserats. Först föreslog skolförvaltningen och Kjell Jansson att tio små skolor skulle stängas och att man skulle spara 30 miljoner. Men då sa flera partier i oppositionen nej. Dom tyckte att det räckte att stänga sex skolor. Centerpartiet ville inte stänga några skolor alls.
Sen kom oppositionen till makten (S, C och MP). Nu stängdes plötsligt skolorna på Singö och Närtuna. Men eftersom man inte ville att
frågan skulle behandlas i fullmäktige så hävdade Olle Jansson att man inte lade ned Singö skola utan slog ihop den med Grisslehamn. Närtuna stängde man inte heller utan man lät bli att öppna den till nästa termin. Förfaringssättet är nu anmält till förvalninngsdomstolen.
Sedan presenterade Samverkansstyret en skolatrukturplan där man skulle lägga ned sex skolor.
Men nu sa Centerpartiets medlemmar nej igen och man drog då tillbaka planen för att ”kvalitetssäkra” den och två veckor senare lade man ett nytt förslag där man tagit bort tre skolor som man dömt ut (Söderbykarl, Vätö och Skebo) på orter som har många Centerväljare vilket knappast är någon tillfällighet.
När man den 23 maj lade skolstrukturplanen lades tre skolor ned (Björkö Arholma, Herräng och Rånäs. Samveekansstyrets partier var de enda som röstade för sitt eget förslag men eftersom Moderaterna avstod från att delta gick förslaget igenom. Men nu har det visat sig att Samverkansstyrets stödparti Vänsterpartiet vill undanta Björkö Arholma så nu får vi se om Samverkanstyret backar igen och behåller även denna skola. Om sedan ROOP och SD också får undanta varsin skola så kommer alla att vara kvar och vi är tillbaka där vi började.
Skulle vara oerhört intressant om Olle Jansson förklarade vad antalet skolor eller antalet väljare i olika områden har med skolornas kvalitet att göra?
Nej våra politiker har totalt spårat ur och behöver sannolikt extern hjälp för att hitta lösningar som höjer kvaliten och ökar kostnadseffektivitet i skolorna. Ett bra tips är att man ser över och moderniserar skolorganisationen som idag är toppstyrd och ineffektiv. Släpp in dom som arbetar i den dagliga verksamheten i ledning och styrning av skolorna. Ge lärare, elever och föräldrar ett ökat inflytande över sin egen arbetsmiljö. Hitta också det svarta hål på 12% i skolans budget som SKL s jämförelser visar. Men nu är det bråttom om våra politiker skall kunna återskapa någon form av förtroende hos sina potentiella väljare. Politiken får inte förvandlas till en sandlåda där valstrategiska frågor överskuggar sakfrågorna.

- Annonser -