Lugnet före stormen…

0
241
Stora brister har identifierats av revisorerna vid granskning av kommunens investeringar

Snart är det gamla året till ända och nya 2018 skall ringas in. Många kommer nog att minnas 2017 som de stora händelsernas år. Oron i världen förstärktes med krig i många
länder och Rysslands agerande i Ukraina väckte oro. Terrororganisationen IS utförde många terrordär runt om vi världen och även om det så kallade kalifatet aldrig blev verklighet på grund av internationella militära insatser så har vi knappast sett det sista
av organisationen. Valet av Trump som president i USA ledde till att USA hoppade av klimatavtalet och till en del nästan farsartade uttalanden av den frispråkige presidenten.

Den nya #METOO rörelsen växte hastigt i Sverige och de som trodde att vi 2017 uppnått jämlikhet mellan könen fick anledning att tänka om. Några av de verkligt stora kändisarna
avrättades i media men även politiker och andra män i ledande roller avslöjades. Vi får
verkligen hoppas att syftet med kampanjen uppnås under kommande år.

I Norrtälje kommun har det också varit stora händelser där skoldebatten varit mycket het ända sedan minoritetsstyret lade fram den så kallade skolstrukturplanen (ver 1 och 2). Det angavs att denna plan tagits fram för att stärka skolans kvalitet men så här långt finns inga tecken på någon sådan kvalitetshöjning trots att det är 18 månader sedan fullmäktige klubbade planen. Visserligen klättrade Norrtälje kommun i Sveriges kommuner och landstings (SKL) mätning av skolan men placeringen var ändå 5 platser sämre än 2015 d v s året innan planen lanserades. Andelen elever som gick ut ut niondeklass med behörighet till de teoretiska linjerna på gymnasiet i SKL:s mätning minskade för tredje året i följd. I Lärarförbundets årliga mätning gick det ändå sämre och man rasade åter ned till undre halvan av landets kommuner. I kulturskolan anmäldes man av Arbetsmiljöverket för kränkande särbehandling, uppsägningar och ohälsa. Kulturskolan har också drabbats av neddragningar och inskränkningar i verksamheten. Den folkomröstning om skolan som beslutades av fullmäktige sedan 7000 medborgare skrivit under namnlistor med detta krav fuskades bort av minoritetsstyret som också röstade nej i fullmäktige.
Inledningsvis angavs att man skulle satsa på skolan men ganska snart avslöjades kommunens planer på stora besparingar.
90 miljoner har det nu beslutats att skolan skall spara.

I övrigt arbetar kommunen med sitt koncept för att kommunen skall växa. 1000 bostäder
om året skall byggas och i det stora hamnprojektet skall 5000 människor bo. Tanken är
sannolikt att människor skall busspendla till Stockholm för att få arbete. I Norrtälje har
man de senaste åren förlorat 500 arbetsplatser och fem av de största företagens ledningsgrupper har flyttat från kommunen.

Det har också varit oroligt i Norrtälje kommuns organisation. Vi har dagarna före jul fått
informtion som vi efter helgerna avser gå vidare med. Vi har i Norrtälje Nyheter tidigare
skrivit om problemen att komma i kontakt med kommunens chefstjänstemän.

Snart skall vi ringa in det nya året som är ett valår. I september skall nya styren
utses för såväl landet som för landstingen och kommunerna. Det är nog en ganska säker bedömning att detta kommer att bli ett politiskt instabilt år på alla nivåer.