- Annonser -

Ovanstående siffror är hämtade ur SKL rapporten och visar att antalet elever med behörighet till de gymnasial utbildning mot fortsatta teoretiskia studier faktiskt har fallit efter skolstrukturplanens genomförande. Det är däremot korrekt att antalet elever som är behöriga till yrkesprogram ökar marginellt.

Tittar man på samtliga elever så ser det ut som nedan.

Tittar vi på meritvärden och jämför oss med andra kommuner eller kommunens friskolor är siffran inte heller så upplyftande.

Detta kan t ex jämföras med kommunens privat drivna skolor.

Med all respekt för att politikerna i barn och skolnämnden kan behöva något att glädjas åt
så måste man nog beteckna dessa siffror som allvarliga. Visserligen har Norrtälje kommmun klättrat i rankingen från plats 126 förra året till plats 75 i år men det fattas minst fem placeringar för att man skall kunna peka på en trend. 2015 låg man nämligen på plats 70 i rankingen. Det verkligt allvarliga i dessa siffror är naturligtvis att den tydliga nedgången när det gäller antalet elever som har behörighet för fortsatta teoretiska studier och nedgången i meritvärden. Rapporten visar med all önskvärd tydlighet att talet om en skolstrukturplan för att höja kvaliten i kommunens skolor bara var ett sätt att maskera de ekonomiska neddragningar som vi nu börjar se resultatet av.

Låt oss heller inte glömma Lärarförbundets rapport som visade att vi fallit till plats 202 från 126 året innan av 290 kommuner. Även i denna rapport föll vi beträffande meritvärde.

Vi kommer även fortsättningsvis bara att publicera pressmeddelanden från kommunen efter granskaning av eventuella felaktigheter. Denna typ av politisk propaganda som skattebetalare får bära kostnaden för och som innehåller rena felaktigheter bör kommunen undvika.

- Annonser -
DELA