Ingrid Landin(MP), Ulrika Falk(S), Olle Jansson (S) och Anders Olander(C)
- Annonser -

LEDARE

När Norrtälje kommun redovisar sitt resultat för 2017 blir många lyriska och berömmer minoritetsstyret för den goda ekonomin. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är invånarna i kommunen som skapar resultatet. Ett skattetryck på 33 kronor per intjänad hundralapp, VA avgifter som är de högsta i landet, avgifter för renhållning som ökat kraftigt och andra avgifter som också höjs är viktiga. Att man sedan fått stöd från staten för mottagande av ensamkommande flyktingar hjälper förstås också till liksom att man plockar in vinster från de kommunala bolagen som också till stor del skapas av Norrtäljes invånare.

Att man också genomfört besparingar som drabbat Norrtäljes invånare inom t ex äldreomsorgen, kulturen, föreningslivet och inte minst skolorna gör naturligtvis det mera tveksamt om kommunen skall göra vinst? Vad har egentligen vi medborgare för glädje av att kommunen gör vinst med våra pengar? Våra kommunalråd kostar 8 miljoner per år, Vår kommundirektör kostar 1,8 miljoner per år och våra förvaltningsdirektörer 1,4 miljoner per år.  Kanske är det dags att se över den kommunala organisationen?

Ibland får man en känsla av ett det inte är vi medborgare som äger kommunen utan att kommunens utveckling styrs av helt andra intressen. För inte vill väl hyresgästerna som bor i Roslagsbostäder först betala kommunal skatt och sedan skatta en andra gång när kommunen tar ett högt räntepåslag när man lånar ut pengar till Roslagsbostäder (högst i Stockholm) och att kommunen dessutom plockar vinster ur företaget som enligt Olle Jansson (Socialdemokrat uppgår till över 160 miljoner kronor) under de senaste tio åren.

Att kommunen misslyckades med sitt enorma VA projekt som kostade 300 miljoner mer än vad man budgeterat har man ”sopat under mattan” och minoritetsstyret låter invånarna betala notan genom att höja VA avgifterna (snart den högsta i landet). Ända till 2025 skal de höjas med 12 procent.

Man undrar också vem eller vilka som fått de styrande politikerna att tro att tillväxt alltid är lönsam för kommunen? Naturligtvis är en tillväxt i Norrtälje stad en lönsam utveckling för dem som äger mark och fastigheter i staden. Men för kommunen innebär tillväxt en ökande befolkning vilket naturligtvis ger höjda skatteintäkter. Men det för också med sig kostnader i infrastrukturen som nytt avloppsverk, ny brandstation, nya skolor, mer äldreomsorg etc.
Vän av ordning undrar naturligtvis om det finns några kalkyler på hur detta kommer att slå mot kommunens ekonomi. Vi vet också att medelåldern ökar kraftigt i kommunen för varje år och att antalet arbetstillfällen minskat under de senaste åren.

Det finns också möjligheter att arbeta med en alternativ utvecklingsstrategi som dels skulle byggas på att ge kommunen 60 000 invånare en förstärkt kommunal service med hög kvalitet. Man skulle då få 60 000 nya säljare som talade för att vänner och släktingar skulle flytta hit. Den andra delen av strategin skulle naturligtvis vara att se till att man utnyttjade hela kommunens potential med mindre orter, landsbygd och skärgård vilket gör Norrtälje kommun unikt.

Men med det politiska styre vi har idag kan vi knappast hoppas på någon förändring. Frågan är om det blir bättre med ett annat styre?

Leif Sparrman

- Annonser -