- Annonser -

I Sveriges kommuners och landstings (SKL) årliga undersökning ”Kvalitet i Korthet” (KKiK) placerar sig Norrtälje kommun sist i landet av 258 undersökta kommuner när det gäller förmågan att besvara enkla frågor från medborgarna. Vid en kontakt under dagen med kommunen var väntetiden för att komma fram till kommunens Kommunvägledare 12,5 minuter och när vi sedan kopplades hamnade vi hos en telefonsvarare.

När det gäller frågan om medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling hamnade Norrtälje kommun på plats 256 av 258 deltagande kommuner.

Så man måste alltså fråga sig vilket som är värst? Att man inte kan få svara på sina frågor eller att man inte kan deltaga i kommunens utveckling?

Frågan torde allvarligt oroa kommunens kommunikationschef som vid tidigare tillfällen hävdat att man arbetar med denna fråga. Kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg har vid flera tillfällen berättat för Norrtelje Nyheter om det organisatoriska arbete man bedriver som bland annat går ut på att få cheferna att svara i telefon. Norrtelje Nyheter har tidigare berättat om problemen med arbetsmiljön i den kommunala organisationen och denna rapport från SKL förstärker utan tvekan problematiken.

När det här typen av objektiva rapportering kontinuerligt avslöjar brister i den kommunala organisationen är det naturligtvis inte bra om kommunen kommunikationsavdelning kungör motsatsen. Trovärdigheten skadas då allvarligt.

- Annonser -