- Annonser -

LEDARE

På Norrtälje kommuns hemsida skriver nu den styrande minoritetens politiker (S,MP,C) följande:

”Efter den rådgivande folkomröstningen – detta händer nu

29 november 2017

”Efter den rådgivande folkomröstningen har samverkansstyret (S, C, MP) i Norrtälje kommun analyserat resultatet och samtal har även förts med oppositionspartierna.

Valresultatet av den rådgivande folkomröstningen fastställdes av Val- och förtroendemannanämnden den 15 november. Det var ett tydligt utslag för ja med 82,1 %, men valdeltagandet var mycket lågt då endast 17,4% av de röstberättigade kommuninvånarna valde att rösta. Det bör dock noteras att valdetagandet var avseväert högre på landsbygden och att Val och demokratinämnden förbjudit röstning genom ombud vilket normalt är tillåtet.

Arbetet med Landsbygds- och skärgårdsutvecklingsprogrammet ska färdigställas och läggas fram för Kommunfullmäktige snarast. I programmet ska även strategier för landsbygdsskolornas utveckling förtydligas. Vi är fast beslutna att stärka utvecklingen i hela Norrtälje kommun”.
Källa:  Norrtälje kommuns hemsida 29 november

Något beslut i kommunfullmäktige om folkomröstningen kommmer det alltså inte att bli. Man skriver också att man stämt av med oppositionen? Skall detta tolkas som att oppositionspartierna som ju faktiskt är i majoritet ställer sig bakom minoritetens beslut att strunta i det faktum att 82% av de som röstade ville behålla landsbygdsskolorna. Här är det nog viktigt att övriga partier tydligt uttalar var man står i denna fråga före valet 2018.
Inför folkomröstningen deklarerade ju SD, ROOP, Liberalerna och Vänsterpartiet att man var beredda att lyssna till folket. Moderaterna röstade ju för en folkomröstning i fullmäktige.

I skrivningen sägs också att ”vi är fast beslutna att stärka utveckligen i hela Norrtälje kommun”. Mot bakgrund av det uppskjutna beslutet kring Hallstaviks Torg på grund av penningbrist och att förslaget om nytt badhus i Hallstavik inte fanns med på kommunstyrelsens möte den 27 november känns denna formulering mer är tveksam.
Kan heller inte se att några substansiella medel satts av i budgetförslaget som minoriteten lagt fram så frågan om hur man skall finansiera ett eventuellt landsbygdsprogram är nog fortfarande öppen.

Med detta är cirkeln sluten och en fruktansvärt illa skött skolpolitik kommer utan tvekan att få långtgående politiska konsekvenser. Att i en demokrati välja politiker som är beredda att föra dialog och lyssna på medborgarna borde vara en självklarhet. Att man ine ger vallöften som man inte håller är lika självklart,

 

- Annonser -
DELA