- Annonser -

LEDARE

Nuvarande ordförande har suttit i barn och skolnämnden i sexton år. Under den sista mandatperioden har han varit ordförande. Under denna tid har han hunnit med att lägga ner sex mindre skolor, dömt ut ytterligare tre men också stängt och slagit samman flera
högstadieskolor. Motiveringen har varit att den nya Skolstrukturplanen skulle syfta
till att höja kvalitén i Norrtäljes kommunala skolor.

Men om man gör så stora förändringar skall man alltid också göra en konsekvensanalys
men det verkar politiker och Skolförvaltningen ha missat helt. På något annat sätt kan
de senaste årens skrämmande utveckling i den kommunala skolan i Norrtälje inte förklaras.

Hur man kan påstå att kvaliteten förbättrats är nog för de flesta av oss en gåta när vi ser
hur skolorna fungerar idag.

• Större klasser har inneburit stökigare lektioner.
• Man får turas om att ha hörselskydd, stressbollar, stressplattor och kedjevästar.
• Maten räcker inte till alla elever på all skolor. (elevernas mat får bara kosta 10:-/dag och elev)
• I högstadiet på en skola duschar inte flickorna efter gymnastiken för det finns fortfarande inga duschbås pga besparingsskäl.
• Baracklösningen för Rådmansös högstadieelever skapade ytterligare underskott i nämndens budget som leder till nya besparingar.
• Barn får åka mer buss. Barn får vänta på bussar som inte kommer i minusgrader och snöstorm. Små barn får åka ensamma i kollektivtrafiken.

Under den gångna mandatperioden har man inte vidtagit några åtgärder för att lösa de
kommunala skolornas problem med bristande studiemotivation och för låg diciplin.
Fortfarande tillåts mobiltelefoner och skolans Ipads till mycket annat än undervisning.
Man har höjt vissa lärares löner men inte gjort något åt deras status i klassrummet.
Toppstyrningen med en mastig Skolförvaltning är fortfarande kvar i stället för att man
borde ha infört en modern, decentraliserad organisation som kunde ha tillvaratagit
kreativitet och vilja att delta i utvecklingen hos rektorer, lärare, elever och föräldrar.

Nu skall man i stället genomföra fler besparingar. I ett första steg med 30 miljoner i
år. Detta uppnår man bl a genom en minskning av antalet lärare (35 elever i varje
klass sparar 11 miljoner),  neddragningar (personal) i förskolan samt andra så kallade ”osthyvelsåtgärder”. Nästa år utökar man besparingarna till 60 miljoner!

I Sverige gör vi normalt inte revolution men frågan är hur mycket föräldrar skall tåla.
Barnens framtid kan ju inte få förstöras av människor som helt verkar sakna insikt.

Nu är det valår och jag skulle bli mycket förvånad om några föräldrar med barn i förskola eller skola röstade på ett parti som så uppenbart visat att man ej bryr sig om kommunens barn.
/Leif Sparrman

- Annonser -