- Annonser -

DEBATT

Norrtälje kommuns nya idé för kommunikatation med sina medborgare kallas för e-förslag och innebär att du som medborgare i kommunen kan lämna förslag på saker som du tycker att kommunen skall beakta. Om 25 personer röstar på ditt förslag på kommunens hemsida så kommer ansvarig förvaltning att behandla förslaget och om 50 eller fler gillar förslaget skall ansvarig politisk nämnd behandla förslaget.

Kanske tänkte inte kommunens ledning på att det finns ett antal (7000)medborgare i vår kommun som redan genom namnunderskrifter tvingat fram en folkomröstning kring skolor och landsbygd.. Resultatet av folkomröstningen visar att 82% av de som röstat var emot kommunens stängning av de små skolorna. Men detta har ej föranlett någon åtgärd från kommunens sida. Man menar att de över 8000 som röstade var för få för att man skulle fästa något avseende vid resultatet.

Hur man nu hoppas att man skall få någon trovärdighet med att 50 medborgares åsikter och förslag skall spela någon roll är för mig en fullständig gåta. Eller har man infört e-förslag för att man i SKL:s mätning hamnade på sista plats (258) av de deltagande kommunerna vad gäller medborgarnas upplevelse att de kan påverka kommunens utveckling?

Nu har någon dessutom, haft fräckheten att lägga ett liknande förslag om att öppna de små skolorna igen och eftersom 173 personer röstat för detta förslag måste alltså Olle Jansson (ordförane S) och hans kollegor i barn och skolnämnden åter behandla frågan.

Nu blir det alltså sanningens minut för kommunens barn och skolnämnd. Skall man seriöst behandla förslaget och lyssna på alla de larmrapporter som nu kommer om större klasser, stessbollar, kedjevästar, stressmattor och hörselskydd? Stökiga klasser som man nu föreslår skall få ännu fler elever. Barnfamiljer som flyttar från de områden där man stängde skolorna. Skall man erkänna sitt misstag med att försöka spara pengar på våra barns framtid när Miljöpartiets Gustav fridolin nu meddelat att staten skjuter till 6 miljarder som kommunerna får dela på. Dock med förbehållet att de som genomför nedskärningar inte får vara med och dela på pengana!

Eller kommer förslaget att noteras i protokollet medan nämnden säger nej? I så fall kan man väl lika gärna slopa systemet med e-förslag i Norrtälje kommun.

- Annonser -