Så återupprättar vi förtroendet för våra kommunala politiker

0
243

Under de senaste åren har Norrtelje Nyheter uppmärksammat och granskat en hel del händelser i vår kommun som vi anser tveksamma såväl vad gäller etik och moral som direkt legalt.  Tyvärr har detta tillsammans med hanteringen av folkomröstningen, bristen på medborgardialog, brutna vallöften och orättvis behandling av de som bor på landsbygd, skärgård och kommunens mindre orter lett till att förtroendet för våra politiker minskat mer och mer.

Våra politiker måste därför inför det kommande valet lova att göra följande:
• Klargöra sin och sina partiers vilja att följa gällande lagar och regler. Kommunallagen måste respekteras till alla delar.
• Föreslår ett sätt att utöka medborgardialogen för att förstärka demokratin.
• Komma med ett väl genomtänkt förslag hur vi skall lösa skolfrågan för våra barn så att vi får  en modern skolorganisation där rektorer, lärare, elever och föräldrar ges ansvaret för att leda den dagliga kärnverksamheten.
• Presentera ett program för hur man skall utveckla den kommunala verksamheten för våra äldre. Nya metoder och nya ersättningssystem i hemtjänsten och ett lednings- och styrsystem enligt samma modell som i sjukvården som säkerställer kvalitén.
Låt pensionärsorganisationerna göra revisioner varje år av såväl privat som offentlig äldreomsorg.
• Presentera ett nytt utvecklingskoncept byggt på all alla resurser satsas på service för dem som redan bor här. När 60 000 invånare är nöjda får kommunen lika många marknadsförare som rekommenderar folk att flytta hit.
• Skapa en aktiv, uppsökande näringslivspolitik med syftet att skapa nya arbetstillfällen i kommunen. Erbjud företagen att bygga lokaler i de mindre orterna så att dessa också kan erbjuda arbetstillfällen.
• Skapa en infrastruktur som ger möjligheter att utveckla landsbygd och skärgård, bygg bostäder i markplan för unga familjer och billiga hyresrätter utanför staden där ungdomar kan bo.
• Skapa möjligheter att bo permanent på våra vackra skärgårdsöar. broar och / eller båttrafik.
• Bygg några pilotprojekt med företagsbyar omgivna av attraktiva
bostäder och erbjud lokaler till företag och bostäder till deras medarbetare i en lantlig miljö.
• Satsa mer på besöksnäringen i kommunen (marknadsför)
• Bygg ett kulturhus med en marknadsplats centralt där såväl
utställare som marknader och festivaler, konstnärer, teater och
revy, konserter och andra kulturella aktiviteter kan samverka.
• Bygg upp ett entreprenörsprogram för inflyttare som vill starta
och driva företag i kommunen. Skapa ett positivt näringslivsklimat.
• Avskaffa ”svågerpolitiken” i kommunen. Alla behandlas lika.

Naturligtvis skall man inte bara ge dessa löften utan även hålla dem!