Ingrid Landin(MP), Ulrika Falk(S), Olle Jansson (S) och Anders Olander(C)
- Annonser -

Chefskarusellen snurrar vidare i Norrtälje kommun. Chefer kommer och chefer går i ett tempo som sannolikt överträffar de flesta andra kommuners. Kanske är det berättigat
att byta ut chefer som inte fungerar t ex sådana som anställts av den tidigare administrationen och kanske inte vill anpassa sig till den nya organisation som man
upprepar att man håller på att skapa.

Men när chefer som ganska nyligen anställts också får gå verkar det underligt. Då måste det ju antingen bero på att man missat vid rekryteringen eller att folk förändrats under den korta tid de varit anställda. Förr eller senare måste man väl ändå komma till vägs ände så att en viss kontinuerligtet uppnås?

Men det som kanske ändå äår mest störande är de stora läöner som varje månad betalas ut till kommunens chefer. Ändå värre blir det när man betalar avgångsvederlag till chefer
som uppenbart inte skött sina befattningar. De får alltså lön även när de inte arbetar!

Men det är ju naturligtvis varken tjänstemäns eller politikers penagr som betalar! Utan dina skattepengar som slösas bort. Det handlart om många miljoner som betalats för
att chefer skall sluta. Miljoner som nu skall sparas på skola och äldreomsorg!

- Annonser -