Skall vi verkligen betala 2,3 miljoner för en folkomröstning som man inte respekterar?

0
217

Personligen önskar jag att man skulle ställa in folkomröstningen. Inte för att jag inte tror på demokrati eller inte tycker att medborgare skall få ha en uppfattning. Inte heller tror jag att medborgarna i Norrtälje kommun är mindre begåvade eller kompetenta än våra politiker. Visst tycker jag synd om medborgarna i ”järngänget” som under ledning av Denise Duinker Toresson under sex månader (varav tre var sommarmånader) samlat in över 7000 namnunderskrifter med krav på en folkomröstning om småskolorna och landsbygdsprogram. Men för allas skull vore det bättre om folkomröstningen ställdes in.

Detta mot bakgrund av den styrande minoritetens alla anstängningar för att undergräva de demokratiska rättigheter som skivits in i lagen om kommunala folkomröstningar. Lagen har beslutats av andra politiker som utgått från att de styrande ibland kan behöva fråga sina väljare till råds innan man fattar stora avgörande beslut. Med repekt för folkviljan och viss självbevarelsedrift. Politikerna skall ju representera folket som har valt dem!

Men i Norrtälje kommun vet våra styrande politiker från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet alltid bäst. Man har ingen dialog med sina medborgare utan anser att man blivit vald för att styra inte för att representera. Man saknar också empati för alla dem man med detta beslut tvingar djupare in i urbaniseringsprocessen. Att avfolka landsbygden är ju helt riktigt. Det är ju mycket billigare om alla barn går i en enda stor skola. Att det är detta som gör att väldigt få av de som flyttar hit är barnfamiljer tror man inte på. Det bästa vore nog trots allt om alla flyttade till Norrtälje stad. Då kan man ju pendla med buss till Stockholm där jobben finns. Så kan barnen gå i den nya centrala skolan som kommunen avser bygga.

Att i en sådan miljö med sådana politiker genomföra en folkomröstning med syftet att ge råd till våra beslutsfattare är naturligtvis helt meningslöst. Folkomröstningar är ju bara rådgivande och våra styrande politiker har ju redan innan omröstningen hånfullt förklarat att man inte kommer att följa folkomröstningen. Fast de inte ens ännu vet hur medborgarna kommer att rösta!  För säkerhets skull har man också stängt så många skolor som möjligt och till och med kasserat det material som använts i undervisningen. Man har också aktivt stoppat alla försök till att temporärt stoppa processen så att folket skulle hinna rösta först.

Därför vore det bättre att ställa in folkomröstningen om inte en majoritet av våra politiker lovar att respektera resultatet. Omröstningen beräknas kosta 2,3 miljoner och det skulle det kanske vara värt om man kunde räkna m,ed att resultatet skulle respekteras. Annars är det bättre att satsa dessa pengar på utbildning.

Jag menar att dom 2,3 miljoner skall satsas på att utbilda dom som skall vara våra politiker i framtiden. Utbildningen skall omfatta medborgardialog, innebörden av representativ demokrati, effektivitetsutveckling, styrning och ledning, bemötande, kvalitetssäkring och retorik. Jag är säker på att detta vore ett bättre sätt att använda
pengarna.

Till dig Denise Duinker Toresson kan jag bara säga att ”det är bättre att lyssna till den sträng som brast än att aldrig spänna bågen”.  I en annan kommun med andra politiker hade man visaqt uppskattning för dig och dina medarbetares fina insats när ni engagerat
över 7000 människor i frågan om våra skolor och vår landsbygd. Jag lider med er när jag ser hur kommunen misshandlar denna folkomröstning.

Jag hoppas att samma uppslutning för landsbygd och småskolor, för rätten till en demokratisk process och för medborgardialog kan skapas vid det kommande valet 2018.
Låt oss komma ihåg att valet 2018 inte är ”rådgivande” och byta ut de politiker som tror att de inte behöver folkets stöd i sina beslut.