Sanningens ögonblick kommer allt närmare vad gäller e-förslagen

0
241

LEDARE

I Norrtälje kommun har vi numera fått så kallade e-förslag. Det betyder att vi som medborgare kan lämna förslag till kommunen på saker som vi vill att kommunen skall genomföra. Förslagen publiceras på kommunens hemsida och så kan vi rösta på dom som vi tycker är bra.

Kommunen har satt upp ett regelverk för detta som i korta drag går ut på att förslagen publiceras och sedan har vi till ett slutdatum på oss at rösta. Om minst 25 medborgare röstat på ett förslag skall det behandlas av den förvaltning på kommunen som berörs d v s
tjänstemännen skall ta ställning till förslaget. Om minst 50 medborgare röstar på förslaget skall berörd nämnd behandla frågan.

När e-förslag lanserades var det många som var tveksamma till hur kommunen skulle komma att hantera detta. När 7500 medborgare röstade mot kommunen i den nyligen genomförda folkomröstningen om skolan ledde detta inte ens till något politiskt beslut.

Nu har tiden att rösta för flera av de först inlämnade förslagen gått ut och de har tagits bort från hemsidan utan några kommentarer från kommunen. Vad betyder det? Några av förslagen hade nått gränsen 50 röstande och några till och med många fler. Betyder det att ansvarig nämnd nu behandlat förslaget?

Om Norrtälje kommun vill behålla eventuell trovärdighet kring e-förslagen krävs nog att man reagerar och ger återkoppling. Annars går det nog med detta som med alla andra försök till medborgardialog som genomfört under denna mandatperiod.