Skillnaden mellan ”nedskärning/besparing” och ”effektivisering”

0
530

LEDARE

Vår ordförande i barn och skolnämnden Olle Jansson (Socialdemokraterna) har tillsammans med Mats Wilzèn (Miljöpartiet) och Emilie Löthgren (Centerpartiet) i en debattartikel i Norrtälje Tidning (källa NT 8/2) och i flera inlägg på Facebook gjort uttalanden som tydligt visar att dessa tre politiker inte förstått skillnaden mellan begreppet nedskärning/besparing och effektivisering.

Bakgrunden är det nya förslag som de tre politikerna lagt till att skära ned Norrtäljes kommunala skolverksamhet med 30 miljoner varje år under tre år. Man hävdar naturligtvis helt felaktigt att detta är en ”effektivisering” som syftar till att höja skolans kvalitet!

För att på ett enkelt sätt förklara skillnaden mellan besparing/nedskärning och effektivisering kan man säga att vid en besparing har man inga krav på att verksamheten skall utvecklas eller förbättras utan ofta när man sparar får man avstå från något  för att sparar kostnader.

När man effektiviserar förändrar man en process som syftar till att man skall få ett bättre totalt resultat.

Det förslag om att skolan skall spara 30 miljoner per år i tre år eller totalt 90 miljoner kan aldrig rubriceras som effektivisering eftersom det bygger på en minskning av antalet lärare, att vikarier skall användas mer sparsamt och att barnskötare skall ersätta förskollärare. Man drar alltså ned på antalet lärare och inte kan man väl anse att detta förbättrar kvalitèn i skolan. I stället får man större klasser trots att all forskning visar att eleverna når sämre resultat i stora klasser. När man ersätter förskollärare med barnskötare får man lägre utbildningsgrad på de som skall ta hand om barnen och detta kan väl knappast bidra till en högre kvalitet?

Det är oroande att människor med så ansvarsfulla uppdrag visar på såg kompetens när det gäller att förstå vad som måste göras för at Norrtäljes skolor skall kunna erbjuda barnen rätt utbildning.

Nej det är nog dags att låta andra politiker ta över med krav på att dessa börjar om och i samtal med föräldrar, lärare, rektorer och elever finner en ny decentraliserad skolorganisation där skolans intressenter ges större möjligheter att påverka och utveckla. Studiemotivationen måste höjas både hos föräldrar och elever, lärarna måste få tillbaka sin status i klassrummet. Disciplinen i skolan måste skärpas upp så att lärarna får tillbaka den auktoritet som krävs för att de skall kunna utveckla barnen. Fler resurser som stärker de svaga eleverna måste skapas så att antalet som lämnar grundskolan utan gymnasiekompetens reduceras helst till noll.

Om inte skolan ganska snabbt förändras i vår kommun kommer vi att har förlorat ännu en generation med barn som inte fått rätt utbildning och därmed inte rätt chans livet.

För att undvika att öka politikerföraktet vore det bra om våra politiker undviker att driva denna typ av politisk propaganda som är nedsättande mot medborgarna.

Leif Sparrman