Som politiker måste man sträva efter att vara populär

0
297
Ulrika Falk är socialdemokraternas favorit

LEDARE

Vi har sedan Sverigedemokraternas entré i den svenska politiken matats med att ordet populist skulle vara negativt. Det man har påståtts från etablissemanget är att SD lagt förslag som gillats av medborgarna men som ansetts oansvariga av etablissemangets politiker (M,S,C.L,KD och MP). Lägg märke till att jag undantog Vänsterpartiet. De har
nämligen aldrig tillhört och kommer aldrig att tillhöra etablissemanget.

De politiker som i första hand nu drabbats av det så kallade politikerföraktet är alla
delar av det så kallade etablissemanget.  Många av dessa politiker lider av den helt unika vanföreställningen att de förstår saker betydligt bättre än den svenska befolkningen.
De verkar ha glömt bort att vi lever i en demokrati vilket betyder att folket har makten.
Vi röstar på partier som sedan i partiets hierarki väljer ut vilka politiker som skall representera oss. För att vi medborgare inte skall surna till har man också gett oss
möjligheter att styrka namn på valsedlarna vilket knappast betyder någonting alls om
inte tusentals stryker namnet. Politiker som skall representera oss väljer partierna ut vart fjärde år. En del blir s k fritidspolitiker vilket varken är särskilt bra betalt eller ger särskilt
mycket inflytande. Men partiets toppar de blir hel- eller deltidspolitiker och nu pratar vi
inga nålpengar i arvoden. Dessa politiker sätter också själv sina arvoden och ger sig själva
löneförhöjningar. Så inte trodde väl Vänsterpartiet på någon framgång när man på senaste
mötet i kommunfullmäktige förslog att de heltidsanställda politikerna skulle sänka sina löner så att ”fritidspolitikerna” skulle kunna få mer betalt?

Den politiska ”guldklubben” lever ett gott liv. De har topplöner, inga arbetsbeskrivningar och ingen reglerad arbetstid. Det vet också att om de som sitter vid makten förlorar den så får de nästan samma villkor som opposition. Inte är det så konstigt att de slår vakt om sina positioner. Politiker är den nya överklassen och det är inte ovanligt att de skattar för stora
belopp både för inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Låt o då inte glömma bort att de
som får betala är medborgarna i Norrtälje kommun.

Men ”guldklubben” har tyvärr en tendens att glömma bort vilka dom representerar och
vilka som betalar dem. På den tiden när vi hade politiker som var ”landsfäder” som t ex
Per Albin Hansson, Tage Erlander, Gösta Bohman (han med kniven ni vet), Gunnar Hedlund, Gunnar Sträng, Ingvar Carlsson(dojan kallad) var humor och social kompetens två viktiga egenskaper som parades med etik och moral. På den tiden var det
många tusen åhörare vid de politiska debatterna i Vasaparken och på andra platser.

Men på den tiden var politikerna populära och omtyckta. Tage Erlander gjorde t ex succè
när han som statsminister framträdde och berättade Värmlandshistorier i Hylands hörna
på TV och vi minns också Gösta Bohman som en vass debattör. Men inte kallades dessa
politiker för populister bara för att de var populära.

Nej det är nog dags för ”guldklubben” att inse att man måste bli mer utåtriktad och lyssna
på medborgarna (inte bara på sin egen fan club i partiet) om vi skall ha någon chans att
återställa förtroendet för våra politiker. Annars vill nog snart en del av oss inte längre
vara med. Jag tror inte i längden att ett parti med 25 medlemmar kan sitta i fullmäktige
och hävda att man representerar medborgarna och fattar beslut åt dem!

/Leif Sparrman