Stoppa politikernas vinster i välfärden!

0
350

Det blir nästa patetiskt när de rödmärkta politikerna vill införa vinstbegränsningar i välfärden. Trots att Lagrådet sågade förslaget och att man visste att en majoritet i riksdagen skulle säga nej så valde regeringen att lägga fram förslaget och man fick
naturligtvis genast stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Nu väljer man i stället att göra detta till en valfråga och försöker måla upp en svart
propagandabild av ”kapitalisterna och de kriminella” som gör enorma övervinster på
att driva vårdföretag. Det är utan tvekan sant att det förekommer avarter inom de
privata vårdgivarna och skolföretagen men om den bild som man nu försöker måla upp skulle vara korrekt undrar man naturligtvis varför det är så långa köer till friskolorna och varför så många väljer privata vårdföretag? Kan det vara för natt det finns stora
kvalitetsproblem i de offentligt drivna verksamheterna också?

Många av de privata mindre skolorna och de mindre privata vårdföretagen drivs av
kvinnor som absolut inte har vinsten som mål för sitt företagande. Två av dessa företag
har nyligen gått i konkurs i Norrtälje kommun p g a att kommunen ändrat reglerna för
ersättning för hemtjänst.

Det förslag som nu lagts visar tydligt att de som arbetat fram för förslaget inte förstår de
villkor som gäller för företagande. Det är helt enkelt dåligt genomtänkt och kommer inte att fungera.

Det man borde ha gjort är naturligtvis att öka kvalitetskraven på såväl de offentliga som de
privata utförarna och sedan med kvalitetsrevisioner följt upp att man fått det betalat för. Detta gör man redan i sjukvården där hälso- och sjukvårdslagen är tydlig i alla fall för de
privata vårdgivarna. Man skulle också kunna överväga att bara den som själv arbetar operativt i välfärden får äga och driva företag vilket skulle slå ut investmentbolagen.

Men de som verkligen gör vinster i välfärden som borde begränsas är faktiskt våra politiker. Våra statsråd har under de senaste åren fått en löneökning med 40%. Låt oss
då inte glömma att dessa löner betalas med skattepengar. I Norrtälje kommun har våra
politiker beslutat att kommunalråd får 60% av statsrådens löner och alltså samma ökning
också. I Norrtälje kommun har vi nu också fått sex kommunalråd trots att vi bara är 60 000 invånare. När samma politiker som tjänar mer än en miljon om året pratar om att
begränsa vinster för att det är skattebetalarna som betalar känns det oseriöst!

Byggföretagen är också exempel verksamhet som omsätter stora belopp skattepengar och
där vinsterna ibland handlar om miljarder (behöver jag nämna nya Karolinska ?). Men det
finns många branscher som arbetar med god lönsamhet mot offentlig sektor. Skall alla dessa vinstbegränsas så kommer staten snart att få ta över det mesta av verksamheten.

Nej det är naturligtvis bättre att stärka kraven på kvalitet i stället för att vinstbegränsa
och riskera vår rätt att välja skola och vård. Om man gör ett bra jobb och levererar det
man fått betalt för och kunder och beställare är nöjda och det blir något över så är väl
det bra. Många som arbetar i de privata företagen i välfärden gör et fantastiskt bra jobb!